ASSA 36: Góc nhìn từ Brunei

25/09/2019 - ASSA 36 - Việt Nam 2019


Ngay sau khi kết thúc Hội nghị ASSA 36, Bà Hajah Chairani Binti Haji Sulaiman, Quyền Tổng Giám đốc điều hành Quỹ tín thác cho người lao động Brunei – ETF, Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019-2020 đã có những trao đổi với phóng viên Tạp chí BHXH, nêu lên những quan điểm đánh giá về kết quả của hội nghị và nhất là những ấn tượng về nhiệm kỳ Chủ tịch ASSA 2018-2019 của BHXH Việt Nam.

      Công nghệ để phục vụ con người

Nêu ý kiến về chủ đề chính của Hội nghị ASSA 36, Bà Hajah Chairani Binti Haji Sulaiman cho biết: Xuyên suốt hội nghị ASSA 36, các đại biểu từ các tổ chức thành viên đã thảo luận, đánh giá, phân tích cũng như chia sẻ kinh nghiệm xoay quanh chủ đề chính. Ban tổ chức đã cố gắng mời những diễn giả có uy tín để chia sẻ những nhận định cũng như đưa ra các khuyến nghị thích hợp với bối cảnh kinh tế – xã hội trong khu vực. Những xu hướng chủ yếu trong phát triển công nghệ nói chung và ứng dụng trong tổ chức thực hiện An sinh xã hội nói riêng đã được đề cập đến trong hội nghị. Có thể nhận thấy xu hướng hiện đại hóa hệ thống tổ chức an sinh xã hội là yêu cầu tất yếu, với những yêu cầu về chuyển đổi dữ liệu, ứng dụng phần mềm trong quản lý, phân tích dữ liệu, cung ứng dịch vụ tự động… Quá trình hiện đại hóa đòi hỏi nhanh hơn, đi kèm với đó là những khó khăn thách thức. Với nguồn dữ liệu lớn được từng bước xây dựng, sử dụng công nghệ hiện đại, chúng ta sẽ có nhiều hơn những tiện ích phục vụ. Tuy nhiên, con người làm chủ và công nghệ để phục vụ con người; con người mới là chủ thực sự, còn công nghệ vẫn chỉ là công cụ mà thôi.

          Ấn tượng với nhiệm kỳ Chủ tịch ASSA 2018-2019

Hội nghị ASSA 36 được tổ chức thành công, đây cũng là sự kiện đánh dấu việc BHXH Việt Nam hoàn thành vai trò Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019. Từ góc nhìn của Tân Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019-2020, Bà Hajah Chairani Binti Haji Sulaiman bày tỏ sự ấn tượng với những hoạt động BHXH Việt Nam đã tích cực triể khai trong hai năm vừa qua trên cương vị Chủ tịch ASSA. Bà nhấn mạnh: BHXH Việt Nam đã thực hiện thành công và để lại nhiều dấu ấn với vai trò Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019. Điều này được thể hiện qua thành công của Hội nghị ASSA 35 và Hội nghị ASSA 36 phối hợp cùng ETF vừa được tổ chức tại Brunei. Bên cạnh đó, dấu ấn của BHXH Việt Nam còn được thể hiện qua hội thảo quốc tế được tổ chức vào tháng 7 vừa qua tại TP. Hồ Chí Minh với chủ đề rất thiết thực với các tổ chức thành viên.

Bà Hajah Chairani Binti Haji Sulaiman trao đổi với phóng viên Tạp chí BHXH bên lề Hội nghị ASSA 36. Ảnh: QD.

Dấu ấn đáng nhớ nhất, chính là việc BHXH Việt Nam đã nỗ lực xây dựng nội dung và phát hành ấn phẩm “ASSA: 20 năm đồng hành và phát triển”. Theo lời của Tân Chủ tịch ASSA: Đây thực sự là một đề xuất sáng tạo của BHXH Việt Nam. Từ ấn phẩm này chúng ta có được thông tin mang tính tổng quan, vừa khái quát vừa có tính chi tiết. Cụ thể, đó là thông tin về quá trình hình thành và phát triển 20 năm của ASSA, bên cạnh đó là thông tin chi tiết quá trình phát triển của từng tổ chức thành viên. Không chỉ quan trọng với các tổ chức thành viên của ASSA, ấn phẩm này cũng rất hữu ích cho cho các tổ chức, cá nhân muốn tìm hiểu và đặc biệt là thực hiện nghiên cứu về ASSA và An sinh xã hội ASEAN.

      ASSA – tăng cường hợp tác, cùng vượt khó khăn

Trên cương vị Chủ tịch ASSA 2018-2019, Bà Hajah Chairani Binti Haji Sulaiman chia sẻ về những định hướng các hoạt động của ASSA trong thời gian tới. Theo đó, những khó khăn chủ yếu xuất phát từ các yếu tố của thị trường lao động. Với sự phát triển của công nghệ, thị trường lao động bị tác động mạnh mẽ và tất yếu có những ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện an sinh xã hội. Trước hết, công nghệ làm tăng năng suất lao động, tuy nhiên cũng có những tác động mang tính tiêu cực; công nghệ sẽ làm gia tăng tính tự động hóa, do đó việc làm của con người sẽ bị hạn chế hơn. Lực lượng lao động sẽ cần tập trung với những chuyên ngành sâu hơn – lĩnh vực mà máy móc chưa thể làm được, nhưng đó là điều khó khăn. Những yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến An sinh xã hội, nhìn thấy rõ nhất là sẽ có ít việc làm hơn cho mọi người. Đây là những vấn đề đã được ASSA thảo luận, phân tích và nhận định những khó khăn, thách thức trong thời gian vừa qua, nhất là từ thời điểm BHXH Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch ASSA, thể hiện rõ qua chủ đề các kỳ họp, các hội thảo đã được tổ chức. Chắc chắn, Hội nghị ASSA trong năm tới cũng sẽ vẫn xoay quanh vấn đề này; qua đó giúp các thành viên có nhiều hoạt động tích cực hơn, thích ứng với những khó khăn thách thức hiện tại cũng như trong tương lai.

Đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của Tuyên bố chung ASSA và Kế hoạch hành động ASSA đã được xây dựng theo đề xuất của BHXH Việt Nam, Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019-2020 bày tỏ quyết tâm: sẽ cố gắng làm tốt vai trò để đem lại lợi ích cho các tổ chức thành viên; tiếp tục phát huy, tổ chức nhiều hơn các hoạt động thiết thực trên tinh thần cùng hợp tác, từng bước cụ thể hóa những nội dung đã nêu trong hai văn kiện quan trọng của ASSA./.

 

Lê Công – tapchibaohiemxahoi.gov.vn

Bình luận

avatar