Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Quang thực hiện tốt công tác hậu kiểm, hướng dẫn nghiệp vụ năm 2019

12/08/2019 - Hoạt động của BHXH tỉnh


Thực hiện kế hoạch hậu kiểm, hướng dẫn nghiệp vụ, 6 tháng đầu năm 2019, Bảo hiểm xã hội huyện đã triển khai thực hiện hậu kiểm tại 76 đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn quản lý. Nhìn chung các đơn vị sử dụng lao động đã thực tốt chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động, kế toán các đơn vị thực hiện đúng các nghiệp vụ phát sinh và kịp thời gửi hồ sơ giao dịch điện tử, đảm bảo chế độ, quyền lợi cho người lao động.

Hình ảnh tổ hậu kiểm, hướng dẫn nghiệp vụ tại xã Quang Minh

Qua kiểm tra phát hiện 03 đơn vị có thanh toán chế độ ngắn hạn sai quy định. Bảo hiểm xã hội huyện đã tổng hợp báo cáo Bảo hiểm xã hội tỉnh và ra quyết định thu hồi kinh phí thanh toán sai chế độ của 03 đơn vị với tổng số tiền là: 4.572.344 đồng theo đúng Quy đinh.

Qua công tác hậu kiểm, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế tại đơn vị sử dụng lao động và cùng phối hợp giải quyêt, khắc phục. Bên cạnh đó tổ hậu kiểm cũng hướng dẫn các nghiệp vụ phát sinh trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động, hướng dẫn các đơn vị thực hiện lập hồ sơ giao dịch điện tử và đảm bảo công tác lưu trữ hồ sơ theo quy định./.

Phạm Ngọc Hùng – BHXH huyện Bắc Quang

Bình luận

avatar