Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang công bố Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý.

09/07/2018 - Hoạt động của BHXH tỉnh


Thực hiện Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ và Quyết định của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang. Ngày 06/7/2018 tại Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang đã công bố và trao Quyết định về công tác Tổ chức cán bộ, cụ thể như sau: Bổ nhiệm đồng chí Đỗ Minh Đức – Chuyên viên phòng Quản lý thu, giữ chức vụ Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Đồng Văn kể từ ngày 01/7/2018.

Tại buổi lễ Đồng chí Nguyễn Xuân Huy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ đối với đồng chí Đỗ Minh Đức, đồng thời yêu cầu đồng chí cần cố gắng nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới. Tiếp thu ý kiến của đồng chí Nguyễn Xuân Huy, Giám đốc BHXH tỉnh Hà Giang, đồng chí Đỗ Minh Đức đã phát biểu cảm ơn sự tín nhiệm của Cấp ủy, ban Giám đốc cùng toàn thể viên chức Văn phòng BHXH tỉnh Hà Giang đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới và khẳng định sẽ dành hết trí lực và không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Bảo hiểm xã hội Hà Giang ngày càng phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới./.

Hình ảnh tại buổi Lễ

Đồng chí Nguyễn Xuân Huy  trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Đỗ Minh Đức

 

Người viết tin: Hạnh Dơn – phòng TCCB

Bình luận

avatar