BHXH Huyện Bắc Quang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khai thác mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT

29/01/2018 - Hoạt động của BHXH tỉnh


Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BHXH ngày 10/01/2018 của Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Quang về tổ chức đối thoại, tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT năm 2018, ngay từ đầu năm Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Quang đã tổ chức thực hiện đối thoại, tuyên truyền chính sách về BHXH, BHYT với nhân dân các xã Vĩnh Phúc, Vô Điếm, Hữu Sản.


Hình ảnh một buổi đối thoại với nhân dân xã Hữu Sản

          Qua các cuộc đối thoại tuyên truyền đơn vị đã kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn 3 xã, giúp nhân dân hiểu và năm rõ hơn về chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, chính sách hỗ trợ, ưu đãi từ ngân sách Nhà nước đối với nhân dân, qua đó tuyên truyền vận động nhân dân, lao động tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đặc biệt là khai thác mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn huyện Bắc Quang.

Đông thời để công tác khai thác, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT đạt kết quả cao. Năm 2018, Bảo hiểm xã hội huyện đã phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khai thác mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Bắc Quang”. Mỗi cán bộ, viên chức, lao động là một tuyên truyền viên, trực tiếp đến hộ gia đình khu trung tâm huyện, khu đông dân cư các xã, thị trấn trong huyện để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT đặc biệt là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Phấn đấu mỗi cán bộ, viên chức, lao động trong đơn vị vận động được 10 người tham gia BHXH tự nguyện, 30 người tham gia BHYT hộ gia đình trên địa bàn được phân công phụ trách. Hướng dẫn các đối tượng lập hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT theo đúng quy trình, quy định; tư vấn, giải thích cho các đối tượng hiểu và nắm rõ mức hỗ trợ của Nhà nước, các chế độ được hưởng khi tham gia BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật./.

Tác giả: Phạm Ngọc Hùng – Giám đốc BHXH huyện Bắc Quang

Bình luận

avatar