Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Quang (Hà Giang) phối hợp tiếp xúc đối thoại trực tiếp với cán bộ, giáo viên và đoàn viên Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thị trấn Việt Quang.

16/08/2019 - Hoạt động của BHXH tỉnh


 Chiều ngày 13/8/2019, đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Bắc Quang đã có buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với toàn thể cán bộ, giáo viên và đoàn viên Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thị trấn Việt Quang. Tham gia phối hợp – đồng chủ trì có đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm Xã hội huyện Bắc Quang.

Tại Hội nghị tiếp xúc, với trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Công đoàn huyện Bắc Quang, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ huyện Bắc Quang đã thông tin tới toàn cán bộ, giáo viên và đoàn viên Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thị trấn Việt Quang một số nét nổi bật của hoạt động công đoàn các cấp trong huyện những tháng đầu năm 2019. Đồng thời, định hướng những nội dung cần tập trung mạn đàm, trao đổi liên quan đến cả 03 lĩnh vực, như: Công tác công đoàn; công tác giáo dục – đào tạo; chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế…. có liên quan đến người lao động và tác động trực tiếp đến cán bộ, giáo viên và đoàn viên Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thị trấn Việt Quang.

Tại cuộc tiếp xúc, đối thoại đã có 16/60  lượt ý kiến của đoàn viên, CNVCLĐ Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thị trấn Việt Quang phản ánh, chủ yếu tập trung vào một số vấn đề khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện và giải quyết chế độ, chính sách Bảo hiểm xã hội, chính sách Bảo hiểm y tế như: Quyền và trách nhiệm khi tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; chế độ nghỉ ốm, chế độ nghỉ thai sản, tai nạn lao động, hưu trí và tử tuất; quyền lợi khi đi khám chữa bệnh BHYT, những vướng mắc trong việc ghi sổ BHXH, chế độ nâng lương trong thời gian đoàn viên nghỉ thai sản…; Những vấn đề liên quan đến quy định về giảm giờ, giảm tiết dạy cho giáo viên kiêm thêm các công việc của nhà trường, đề nghị cấp kinh phí kịp thời khi được tăng lương thường xuyên và tăng mức lương tối thiểu theo Nghị định của Chính Phủ; những khó khăn, bất cập trong thực hiện phần mềm quản lý đoàn viên, cấp thẻ đoàn viên, các danh mục bệnh trong khắm sức khỏe định kỳ theo Thông tư 14/TT-BYT của Bộ Y tế… Việc thực hiện chế độ, chính sách của nhà trường đối với CNVCLĐ… 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, hầu hết các ý kiến phản ánh tại Hội nghị đối thoại đã được lãnh đạo của 03 cơ quan trả lời, làm rõ từng nội dung, giải đáp tất cả những vướng mắc được các đoàn viên Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Nguyễn Trãi quan tâm phản ánh, kiến nghị, đề xuất. Đối với những ý kiến không thuộc thẩm quyền cũng sẽ được tổng hợp và chuyển đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thông qua Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu tổ chức Công đoàn với đại diện đoàn viên, CNVCLĐ Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, nhằm góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận dụng các chính sách, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động theo quy định của luật đề ra, đồng thời nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, đoàn viên công đoàn trong thực hiện các chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp./.

Tác giả:  Bùi Thị Thịnh – LĐLĐ huyện Bắc Quang

Bình luận

avatar