BHXH huyện Bắc Quang hỗ trợ các xã trong công tác cập nhật biến động thành viên hộ gia đình tham gia BHYT

19/02/2019 - Hoạt động của BHXH tỉnh


Thực hiện Công văn số 2888/BHXH-BT ngày 03/8/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn việc hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình; kinh phí hỗ trợ UBND xã lập danh sách và việc tham gia BHYT hộ gia đình; Công văn số 3582/UBND-KGVX ngày 26/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc cập nhật biến động thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Quang phối hợp với cơ quan Bưu điện huyện tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai thực hiện công tác cập nhật biến động thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Bắc Quang cho cán bộ đầu mối cơ quan Bưu điện và UBND các xã, thị trấn trong huyện, tuy nhiên trong quá trình thực hiện bước đầu hầu hết các xã đều chưa nắm vững được quy trình các bước thực hiện, việc xác định sự biến động tăng, giảm thành viên các hộ gia đình để lập biểu 01 – BD gặp rất nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, ngay sau dịp nghỉ tết Nguyên đán Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Quang đã thống nhất trong tập thể lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ đến các chuyên quản, chia tổ, thực hiện hỗ trợ các xã thực hiện cập nhật bổ sung thành viên hộ gia đình theo lối cầm tay, chỉ việc, đến nay đã triển khai được 8/23 xã, dự kiến trong tháng 02/2019 sẽ triển khai đến 100% số xã, bên cạnh đó đơn vị cũng đã đôn đốc cơ quan Bưu điện phối hợp với các xã, thị trấn kịp thời cập nhật dữ liệu tăng, giảm từ biểu 01 – BD các xã gửi đến./.

 

Tác giả: Phạm Ngọc Hùng – Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Quang

Bình luận

avatar