Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Quang mở rộng mạng lưới đại lý thu bhxh, bhyt tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với các loại hình bhxh

13/08/2018 - Hoạt động của BHXH tỉnh


Nhằm khai thác, mở rộng, tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội (BHXH) cho mọi người lao động bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, trong những năm qua, BHXH huyện Bắc Quang luôn quan tâm đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT bằng nhiều hình thức, đặc biệt là phát triển đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình (gọi chung là đại lý thu) rộng khắp trên địa bàn toàn huyện.

BHXH huyện tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nhân viên đại lý thu

BHXH huyện Bắc Quang đã ký hợp đồng với 3 hệ thống đại lý thu, đó là: Bưu điện, UBND xã, thị trấn và đại lý thu Hội nông dân. Hiện tại, toàn huyện có 60 nhân viên đại lý, trong đó, đại lý thu Bưu điện là 35 người; đại lý thu UBND xã, thị trấn là 24 người và có 01 đại lý hội nông dân, duy nhất chỉ còn UBND xã Việt Hồng chưa có nhân viên đại lý thuộc UBND xã, trong năm 2018 BHXH huyện đã ký hợp đồng mở rộng thêm 12 đại lý UBND xã. Việc hình thành và mở rộng mạng lưới các đại lý thu rộng khắp góp phần quan trọng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển các đối tượng tham gia và thụ hưởng, mang lại những hiệu quả tích cực, giúp người dân tiếp cận với các loại hình BHXH, đồng thời giúp người dân hiểu được lợi ích thiết thực của việc tham gia BHXH, BHYT và đạt được kết quả, cụ thể: Tính đến nay số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại các đại lý thu đã tăng lên đến 3.961 người. Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện là 249, số người tham gia BHYT hộ gia đình 3.712 người.

Ðể phát huy hiệu quả hoạt động của mạng lưới đại lý thu, BHXH huyện xác định các nhiệm vụ trọng tâm: Phối hợp với cơ quan bưu điện, hội nông dân huyện, UBND xã, thị trấn rà soát lại đội ngũ nhân viên đại lý thu, đào tạo bổ sung đại lý cho những địa bàn cần thiết, đảm bảo mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 1 nhân viên đại lý. Mới đây nhất, BHXH huyện đã phối hợp cùng phòng Khai thác và thu nợ BHXH tỉnh tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT năm 2018 cho 56 học viên thuộc đại lý thu UBND xã, thị trấn, đại lý thu Hội nông dân, đại lý thu Bưu điện của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ðồng thời, phối hợp với Hội đồng tuyên truyền phổ biến pháp luật huyện tổ chức tuyên truyền về các chế độ chính sách BHXH, BHYT qua nhiều hình thức; cung cấp danh sách người, hộ chưa tham gia BHXH, BHYT cho đại lý; thường xuyên phối hợp với UBND các xã, thị trấn mở hội nghị đối thoại trực tiếp tại các thôn, bản, tổ dân phố để tuyên truyền sâu rộng đến từng người dân.

Với những hoạt động này, mạng lưới nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT sẽ ngày càng được củng cố và phát triển, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tìm hiểu về chính sách BHXH, BHYT và dễ dàng liên hệ tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tiến tới BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân.

 

Tác giả: Phạm Ngọc Hùng – BHXH huyện Bắc Quang

Bình luận

avatar