Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Quang tổ chức hội nghị tập huấn công tác cập nhật biến động thành viên hộ gia đình tham gia BHYT

30/01/2019 - Hoạt động của BHXH tỉnh


Thực hiện Công văn số 302/UBND-BĐH ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân huyện về việc tập huấn triển khai cập nhật biến động thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Chiều ngày 25 tháng 01 năm 2019 Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Quang phối hợp với cơ quan Bưu điện huyện tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai thực hiện công tác cập nhật biến động thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Bắc Quang cho cán bộ đầu mối cơ quan Bưu điện và UBND các xã, thị trấn trong huyện.

Hội nghị có sự tham gia của Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội, Bưu điện huyện, đã tiến hành với các nội dung sau:

-Triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện cập nhật biến động thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế của Uỷ ban nhân dân tỉnh, UBND huyện và Ngành Bảo hiểm xã hội;

-Hướng dẫn quy trình, thời gian thực hiện cập nhật biến động thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn các xã, thị trấn;

-Hướng dẫn quy trình thanh toán kinh phí hỗ trợ trong việc cập nhật biến động thành viên hộ gia đình ( Trách nhiệm, quyền lợi của cơ quan Bưu điện, UBND các xã, thị trấn )

Qua hội nghị cán bộ đầu mối cơ quan Bưu điện và các xã, thị trấn đã nắm vững quy trình thực hiện, trách nhiệm, quyền lợi trong quá trình thực hiện cập nhật biến động thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế./.

Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Quang

Bình luận

avatar