BHXH huyện Bắc Quang tổ chức hội nghị tập huấn công tác cấp thẻ BHYT năm 2019

20/11/2018 - Hoạt động của BHXH tỉnh


Thực hiện Công văn số 1314/CV – SLĐTBXH – BTXH ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Sở Lao động – TBXH tỉnh Hà Giang; Công văn số 4536/UBND – LĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Quang về việc hướng dẫn thực hiện cấp thẻ BHYT năm 2019.

Hình ảnh tại Hội nghị tập huấn công tác cấp thẻ BHYT năm 2019

          Ngày 16 tháng 11 năm 2018 Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Quang đã tổ chức Hội nghị tập huấn và triển khai công tác cấp thẻ BHYT cho đội ngũ cán bộ làm công tác Lao động – TBXH  23 xã thị trấn trong huyện.

Tại Hội nghị tập huấn, Bảo hiểm xã hội huyện đã hướng dẫn các xã thực hiện rà soát đối tượng theo kết quả rà soát hộ nghèo cuối năm 2018, xác định đối tượng và thực hiện quy trình lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách đóng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế thực hiện theo Hướng dẫn số 07/HDLN-LĐTBXH-TC-YT-GDĐT-BHXH ngày 26/10/2017 của Liên ngành Sở Lao động – TBXH, Tài chính,, Y tế, Giáo dục Đào tạo, Bảo hiểm xã hội tỉnh và kê khai danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu của cơ quan Bảo hiểm xã hội trình Hội đồng xét duyệt cấp xã. Dự kiến các xã, thị trấn sẽ hoàn thiện dữ liệu in thẻ năm 2019 xong trước ngày 30 tháng 11 năm 2018.

                                                

 Phạm Ngọc Hùng – BHXH huyện Bắc Quang

Bình luận

avatar