BHXH huyện Mèo Vạc phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2018.

11/05/2018 - Hoạt động của BHXH tỉnh


Trong quý 1/2018, BHXH huyện Mèo Vạc đã đạt được nhiều kết quả trong công tác thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT tại địa phương.

 Cụ thể: BHXH huyện đã giải quyết kịp thời trên 105 hồ sơ hưởng các chế độ BHXH và tổ chức giải quyết các loại hồ sơ khác như: điều chỉnh quỹ lương, cấp thẻ BHYT cho trên 10 nghìn hồ sơ.

Bên cạnh đó, BHXH huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương; chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của huyện, các đơn vị sử dụng lao động thực hiện tốt công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, do vậy đến hết tháng 3/2018 toàn huyện đã có trên 80 nghìn người tham gia BHXH, BHYT, với tổng số tiền thu được trong quý 1/2018 trên 10,5 tỷ đồng, tăng trên 100 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2017 đạt 21,5% kế hoạch cả năm; tiến hành cấp mới và phát hành thẻ BHYT năm 2018 đúng thời gian quy định. Tính đến 31/3/2018, đã in và cấp 81.283 thẻ BHYT đạt tỷ lệ phủ BHYT trên 98% so với tổng dân số toàn huyện; công tác bàn giao hồ sơ rà soát sổ 4027 về BHXH tỉnh đã hoàn thành 100%.

Để quyền lợi cho người có thẻ BHYT được đảm bảo, BHXH huyện Mèo Vạc đã phối hợp tốt với Bệnh viện đa khoa và Trung tâm y tế huyện thực hiện giám định cho 12.827 lượt bệnh nhân, với chi phí hơn 7,3 tỷ đồng.

Viên chức BHXH huyện Mèo Vạc đang tập chung đối chiếu tăng giảm lao động, quỹ lương của các đơn vị SDLĐ

Nhằm tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu trong quý 2/2018 này. BHXH huyện Mèo Vạc tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, của BHXH tỉnh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan để triển khai nhiệm vụ của Ngành, tập trung vào việc phát triển đối tượng, giảm nợ đọng, giải quyết chế độ BHXH kịp thời cho các đối tượng tham gia; tăng cường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xuống đơn vị hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thu BHXH, BHYT, BHTN; tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, giúp đông đảo nhân dân và người lao động nâng cao nhận thức về chính sách BHXH, BHYT. BHXH huyện Mèo Vạc quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu quý 2/2018.

Tác giả: Hà Tô Hoài – BHXH huyện Mèo Vạc

Bình luận

avatar