BHXH huyện Mèo Vạc tập chung, đẩy nhanh công tác rà soát, đối chiếu dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT.

30/06/2019 - Hoạt động của BHXH tỉnh


Thực hiện Công văn số 755/BHXH-QLT, ngày 18/62019 của BHXH tỉnh Hà Giang về việc rà soát, xử lý dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT theo Kế hoạch số 1950/KH-BHXH. BHXH huyện Mèo Vạc đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Công văn số 772/UBND-VX, ngày 24/6/2019 về việc rà soát, đối chiếu dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT; xây dựng kế hoạch, các bước và thời gian thực hiện cụ thể; phân công cho cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng trong đơn vị, bố trí thời gian và chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn rà soát, đối chiếu dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT; hướng dẫn người tham gia kê khai bổ sung các thông tin còn thiếu như: Số chứng minh nhân dân, số điện thoại di động của cá nhân, thông tin các thành viên khác trong hộ gia đình; cập nhật những thông tin chưa chính xác như họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc gửi cơ quan BHXH để cập nhật kịp thời nhằm đảm bảo các quyền lợi của người lao động theo quy định. Phấn đấu thời gian hoàn thiện trước ngày 20/7/2019.

BHXH huyện hướng dẫn cán bộ xã phụ trách các xóm rà soát, đối chiếu, bổ sung dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT

Trong thời gian tới, BHXH huyện Mèo Vạc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của việc bổ sung dữ liệu kê khai của người tham gia BHXH, BHYT. Thông qua mã số BHXH, người tham gia BHXH, BHHYT sẽ tự kiểm tra thông tin quá trình tham gia đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT. Việc cấp thẻ BHYT, sổ BHXH theo mã số BHXH cũng giúp quản lý xuyên suốt quá trình đóng BHXH, BHYT của mỗi cá nhân. Đặc biệt, các cơ sở khám, chữa bệnh khi tiếp nhận thẻ BHYT của bệnh nhân đến khám bệnh thực hiện tra cứu thông tin về dữ liệu thẻ BHYT trên cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định BHYT để xác định giá trị sử dụng của thẻ BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn.

Tác giả: Hà Tô Hoài – BHXH huyện Mèo Vạc

Bình luận

avatar