BHXH huyện Mèo Vạc trao tặng quà hỗ trợ, giúp đỡ 04 hộ nghèo thoát nghèo năm 2018 tại xã đỡ đầu Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc.

10/04/2018 - Hoạt động của BHXH tỉnh


Thực hiện Quyết định số 247/QĐ-TU, ngày 10/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về việc phân công các cơ quan, đơn vị của tỉnh phụ trách; Quyết định số 69/QĐ-BHXH, ngày 13/3/2018 của BHXH tỉnh Hà Giang về việc hỗ trợ giúp đỡ 04 hộ nghèo thoát nghèo tại xã Giàng Chu Phìn.

Thừa ủy quyền của Giám đốc BHXH tỉnh, chiều ngày 04 tháng 4 năm 2018, đồng chí Nguyễn Chí Thành – Phó Giám đốc phụ trách BHXH huyện Mèo Vạc đã tổ chức đến thăm hỏi và trao quà cho 04 hộ gia đình nghèo thuộc 2 xóm Cá Ha và Cá Chua Đớ. Đây là những gia đình thuộc diện hộ nghèo phấn đấu thoát nghèo năm 2018 của xã Giàng Chu Phìn.

Lãnh đạo BHXH huyện trao tặng quà cho các hộ gia đình nghèo

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của BHXH tỉnh Hà Giang, giá trị của phần quà tuy không lớn nhưng đã phần nào giúp các hộ nghèo nơi đây phát triển sản xuất, đa dạng hóa việc làm, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống để thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc  hơn cho đồng bào và nhân dân xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc./.

 Tác giả: Hà Tô Hoài – BHXH huyện Mèo Vạc

Bình luận

avatar