Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang xếp loại “Xuất sắc” về chỉ số cải cách hành chính năm 2017 và nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

02/07/2018 - Hoạt động của BHXH tỉnh


Vừa qua Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã phê duyệt và công bố chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành; các cơ quan Trung ương tại tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tại Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 22/5/2018. Theo đó, kết quả chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 của các cơ quan trên địa bàn tỉnh chia thành 2 nhóm, nhóm thứ nhất “nhóm xếp loại xuất sắc” đạt trên 90 điểm và nhóm thứ hai “nhóm xếp loại tốt” từ 80 đến 90 điểm. Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hà Giang đạt được chỉ số Cải cách hành chính đứng thứ 2 trong nhóm xếp loại xuất sắc với tổng điểm chỉ số là 91.26% trong tổng số 06 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Trong số 8 lĩnh vực được đánh giá theo Chỉ số CCHC năm 2017, cơ quan BHXH tỉnh đã đạt được điểm tuyệt đối trong 2 lĩnh vực là “Cải cách thể chế” “Cải cách thủ tục hành chính”; tổng điểm đạt được năm 2017 so với năm 2016 tăng từ 82.48 điểm lên 91.26 điểm, qua đó cho thấy BHXH tỉnh đã nghiêm túc trong việc thực hiện các quy định trong CCHC trên địa bàn tỉnh. Từ những kết quả đạt được của 2 năm 2016 và 2017, BHXH tỉnh Hà Giang đã được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng “Bằng khen” do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

 

Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính BHXH tỉnh Giang.

 

                                                         Người viết tin: Hạnh Dơn, phòng TCCB

Bình luận

avatar