BHXH tỉnh thực hiện tốt kiểm soát, chi trả BHYT cho người dân

24/10/2019 - Hoạt động của BHXH tỉnh


Bảo hiểm Y tế (BHYT) là chính sách quan trọng, góp phần cơ bản trong việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Những năm qua, BHXH tỉnh Hà Giang đã phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện tốt việc chi trả BHYT, giúp người bệnh có cơ hội tiếp cận kịp thời các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe.

Những năm qua, BHXH tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Công văn số 1315/UBND-KHTH về việc thông báo dự toán chi phí Khám chữa bệnh BHYT năm 2018 theo Quyết định số 17/QĐ-TTg, ngày 2.3.2018 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 804/BHXH-CSYT, ngày 13.3.2018 của BHXH Việt Nam. Phối hợp cùng sở ngành chức năng đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ đóng BHYT đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh… và thường xuyên phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh kiểm tra, rà soát việc chi trả BHYT đúng đối tượng. Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, tỷ lệ người dân sử dụng BHYT trên địa bàn tỉnh tăng lên đáng kể. tính đến hết tháng 9.2019, toàn tỉnh có 832.701 người tham gia BHXH, đạt 100,04% dự toán BHXH Việt Nam giao; trong đó số người tham gia BHYT là 830.570 người (chưa bao gồm số người đã có thẻ BHYT thuộc đối tượng lực lượng vũ trang…), đạt 100,03% dự toán BHXH Việt Nam giao. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 98,11% dân số trên địa bàn tỉnh, cao hơn 0,31% chỉ tiêu bao phủ theo Quyết định 1167/QĐ-TTg, ngày 28.6.2016 của Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Hà Giang trong năm 2019. Tổng số thu đạt trên 1.139 tỷ đồng, trong đó thu Bảo hiểm y tế: 589.637 triệu đồng. Công tác cấp, quản lý sổ, thẻ BHYT được triển khai, thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia trên địa bàn tỉnh. Chi KCB BHYT trong 6 tháng đầu năm đạt trên 298 tỷ đồng, chiếm 42,5% dự toán được giao năm 2019, trong đó chi KCB ngoại trú là trên 78,4 tỷ đồng; chi KCB nội trú đạt trên 219,6 tỷ đồng.

Để tăng cường công tác giám định, kiểm soát chi phí KCB BHYT, BHXH tỉnh Hà Giang đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của BHXH Việt Nam, các bộ, ngành T.Ư trong việc thực hiện công tác khám, chữa bệnh BHYT, đồng thời triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát gia tăng chi phí KCB BHYT như: Thực hiện ký hợp đồng KCB BHYT với 22 cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh, trong đó tuyến tỉnh là 7 cơ sở; tuyến huyện là 15 cơ sở với phương thức thanh toán theo phí dịch vụ tại tất cả các cơ sở KCB BHYT; Thực hiện tốt công tác thẩm định hồ sơ thanh toán trực tiếp, hồ sơ cùng chi trả vượt 6 tháng lương cơ sở, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT khi đi KCB bệnh; Phối hợp tốt với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Công văn thông báo về việc phân bổ dự toán chi KCB BHYT theo Quyết định số 17/QĐ-TTg của Chính phủ đến từng cơ sở KCB BHYT trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện tạm ứng kinh phí và thanh toán chi phí KCB BHYT cho các đơn vị ký hợp đồng KCB BHYT với cơ quan BHXH luôn được đảm bảo kịp thời đúng quy định hiện hành. Phối hợp tốt cùng Sở Y tế Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30.5.2018 của Bộ Y tế về việc Quy định thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí KCB trong một số trường hợp; tổ chức hội nghị giao ban về công tác KCB BHYT đối với các cơ sở KCB trên địa toàn tỉnh do UBND tỉnh chủ trì. Hàng năm, BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở KCB xác định nguyên nhân vượt quỹ KCB và trần đa tuyến của các cơ sở KCB BHYT gửi BHXH Việt Nam thẩm định, xét duyệt; tổ chức kiểm tra liên ngành công tác chi phí KCB BHYT định kỳ đối với các cơ sở KCB, qua kiểm tra đã phát hiện sai phạm và thu hồi về quỹ BHYT với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Bên cạnh đó, hàng tháng, BHXH tỉnh luôn chủ động đánh giá, phân tích chi phí KCB trên Hệ thống thông tin giám định BHYT và trên Phần mềm Giám sát của BHXH Việt Nam về các nội dung giám định theo những chuyên đề được Trung tâm giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc cảnh báo để kịp thời phát hiện những chi phí gia tăng bất thường của từng cơ sở KCB. Qua đó kịp thời xử lý từng nội dung cụ thể và gửi những nội dung cảnh báo, tình hình chi KCB tới BHXH các huyện, thành phố để phối hợp với các cơ sở KCB  chủ động chấn chỉnh, điều chỉnh kịp thời. Chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát và tăng cường công tác giám định tại những cơ sở có gia tăng chi phí và chi phí tăng cao bất thường. Kiên quyết từ chối đề nghị thanh toán sai quy định; khắc phục ngay tình trạng sử dụng thuốc, vật tư y tế có giá thành cao chi phí lớn; thuốc hàm lượng ít cạnh tranh, không phổ biến và các thuốc bổ trợ, thuốc chế phẩm gia tăng trong thanh toán BHYT; chấn chỉnh tình trạng bệnh nhẹ đưa vào điều trị nội trú; lựa chọn chỉ định sử dụng các dịch vụ kỹ thuật phải đảm bảo hợp lý, phù hợp với tình trạng bệnh, duy trì với mức chi phí bình quân chung của toàn quốc hoặc các bệnh viện đồng hạng trên toàn quốc; thường xuyên kiểm tra, giám sát người bệnh tại khu vực điều trị nội trú kể cả trong và ngoài giờ hành chính, kiểm tra xác minh tại nơi cư  trú của người bệnh; đổi mới mô hình giám định mới theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam. Qua đó, chi phí KCB BHYT trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát tốt; đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT.

Tác giả: Hoàng Thị Minh Phượng- phòng KHTC

Bình luận

avatar