BHXH Việt Nam đẩy mạnh thông tin đối ngoại

28/05/2018 - Hoạt động của ngành BHXH


Sáng ngày 28/5/2018, Hội nghị tập huấn cán bộ đầu mối về công tác thông tin đối ngoại Ngành BHXH năm 2018 do BHXH Việt Nam tổ chức diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh dự và phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố trong cả nước; BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân; đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí và hơn 100 cán bộ đầu mối công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) của Ngành BHXH.

Phát triển Ngành theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh đến, vai trò, nhiệm vụ của Ngành trong tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT nói riêng, công tác An sinh xã hội của đất nước nói chung. Trong đó, hiện nay BHXH Việt Nam đang quản lý hơn 80 triệu người tham gia BHYT; 14 triệu người lao động tham gia BHXH; giải quyết chế độ ngắn hạn cho hơn 10 triệu lượt người; bảo đảm cho hơn 170 lượt triệu người đi khám, chữa bệnh BHYT…

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát biểu khai mạc Hội nghị

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh nhận định, ở Việt Nam, Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm đến công tác an sinh xã hội, thậm chí quan tâm đi trước cả sự phát triển kinh tế, điều đó thể hiện tính ưu việt trong chính sách của đất nước ta. Trong đó, người tham gia BHYT chỉ đóng vào Quỹ khoảng 700 nghìn đồng nhưng được chi trả khám, chữa bệnh BHYT đến hơn 1 tỷ đồng. Về lương hưu, Việt Nam cũng là nước nghỉ hưu sớm nhưng thời gian hưởng lương hưu lại rất dài, bởi quỹ hưu trí được Nhà nước bảo trợ. Tuy nhiên, Thứ trưởng Tổng Giám đốc nhận định, sự hiểu biết về chính sách BHXH, BHYT của Nhân dân còn chưa thực sự thấu đáo, chưa thực sự hiểu về tính ưu việt của chính sách an sinh này. Chính vì vậy, đẩy mạnh truyền thông nói chung, công tác thông tin đối ngoại nói riêng là hết sức quan trọng, đòi hỏi cán bộ của Ngành phải hiểu, nắm rõ, nắm chắc.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác TTĐN và đội ngũ cán bộ làm công tác TTĐN đối với sự phát triển của Ngành BHXH theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương 7 khóa XII vừa diễn ra tại Hà Nội.

Đồng thời nhấn mạnh, đây là Hội nghị tập huấn đầu tiên được tổ chức sau khi BHXH Việt Nam vừa thiết lập hệ thống cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối công tác TTĐN. Hội nghị nhằm định hướng hoạt động và tăng cường phối hợp công tác TTĐN; xây dựng mạng lưới, nâng cao chất lượng, trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết, tạo sự gắn kết, đồng thuận trong đội ngũ cán bộ làm công tác TTĐN của Ngành; góp phần tạo bước chuyển căn bản trong hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế của BHXH Việt Nam, đáp ứng mục tiêu nâng cao vị thế, tạo dựng hình ảnh của Ngành BHXH chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, sẵn sàng hội nhập và học hỏi kinh nghiệm quốc tế nhằm phát triển sự nghiệp an sinh xã hội Việt Nam bền vững, hiệu quả, hướng tới sự hài lòng của người dân.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước hội nhập khu vực và quốc tế sâu rộng như hiện nay để hướng đến mục tiêu nâng cao vị thế, tạo dựng hình ảnh của Ngành BHXH Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, sáng tạo, là bạn, đối tác tin cậy của cộng đồng an sinh xã hội quốc tế, Hội nghị tập huấn cán bộ đầu mối công tác thông tin đối ngoại Ngành BHXH lần đầu tiên tổ chức với sự tham gia của toàn bộ các cán bộ đầu mối thông tin đối ngoại từ trung ương đến địa phương; nghe các chuyên gia, diễn giả có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, đối ngoại cung cấp các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết về truyền thông, kết hợp lý thuyết và thực hành các bài tập tình huống có tính tương tác cao theo xu hướng truyền thông hiện đại giúp cho các cán bộ đầu mối thông tin đối ngoại thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác TTĐN trong tình hình mới.

Chính vì vậy, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh đề nghị các cán bộ đầu mối công tác TTĐN của Ngành nghiêm túc học tập, trao đổi, thảo luận tại Hội nghị và trong hệ thống sau khi trở về địa phương, đơn vị để tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại Ngành BHXH, từ đó chủ động, tích cực tiếp thu, lĩnh hội các kiến thức kỹ năng, phương pháp truyền thông mới theo tư duy hiện đại để tăng cường năng lực tham mưu cho lãnh đạo các đơn vị, địa phương triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại và thông tin đối ngoại trên địa bàn. Đồng thời, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm bố trí đầy đủ, kịp thời các nguồn lực cần thiết cho việc triển khai hiệu quả, chất lượng công tác thông tin đối ngoại của Ngành tại địa phương trong mối liên hệ gắn kết với Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh kỳ vọng hội nghị tập huấn này là tiền đề quan trọng để định hướng về tư duy thống nhất trong nhận thức và hành động tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại nói riêng và thông tin tuyên truyền nói chung của ngành BHXH nhằm củng cố niềm tin, tăng mức độ hài lòng của người dân cũng như các chủ thể tham gia BHXH theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, góp phần tạo bước chuyển căn bản trong công tác hội nhập và hợp tác quốc tế của Ngành BHXH Việt Nam vì sự nghiệp an sinh xã hội bền vững, hiệu quả, hướng tới sự hài lòng của mọi người dân.

Tạo sự đồng thuận của dư luận trong nước và quốc tế đối thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Nguyễn Tiến Thành đã giới thiệu tổng quan về TTĐN và Kết quả công tác TTĐN của BHXH Việt Nam. Cụ thể, thời gian qua, để triển khai công tác TTĐN, BHXH Việt Nam đã xây dựng, ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại, các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, hội nhập quốc tế của ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2013- 2020, góp phần nâng cao nhận thức, chú trọng tăng cường chất lượng và hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT cũng như về hoạt động của BHXH Việt Nam ra thế giới.

Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, BHXH Việt Nam Nguyễn Tiến Thành thông tin về công tác TTĐN của Ngành

Ngoài ra, các cán bộ BHXH Việt Nam có cơ hội tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn do Bộ Ngoại giao tổ chức về công tác đối ngoại, lễ tân, báo chí, biên, phiên dịch… Đặc biệt, BHXH Việt Nam đã phối hợp với trường Đại học Waikato (New Zealand) tổ chức các khóa đào tạo tiếng Anh tại New Zealand dành cho cán bộ, viên chức của BHXH Việt Nam và cán bộ, viên chức BHXH các tỉnh nhằm phát triển và nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ trong toàn hệ thống. Định kỳ hằng năm, BHXH Việt Nam đều xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại nhằm triển khai thực hiện trong toàn Ngành, công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Việt Nam nói chung và của BHXH Việt Nam nói riêng cũng được quan tâm, chú trọng triển khai thông qua việc chủ động, tích cực tham gia và đóng góp có hiệu quả tại các Diễn đàn hợp tác đa phương khu vực và quốc tế như Hiệp hội an sinh xã hội ASEAN (ASSA) và Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế (ISSA), Viện Hưu trí Thái Bình Dương (PPI) đồng thời thúc đẩy và mở rộng các hoạt động hợp tác song phương với các đối tác quốc tế ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Anh, Đức, Lào, NewZealand… và các tổ chức quốc tế trong, ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực an sinh xã hội. Đặc biệt, tháng 9 tới đây, BHXH sẽ vinh dự đảm nhận vị trí Chủ tịch Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á (ASSA) nhiệm kỳ 2018 – 2019 và chủ trì tổ chức Hội nghị Ban chấp hành ASSA lần thứ 35, Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập ASSA tại Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành cho rằng, với một số kết quả tích cực bước đầu của hoạt động TTĐN đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của dư luận trong nước và quốc tế đối với lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH, BHYT của Việt Nam.

Tại hội nghị, với việc đi sâu phân tích, nhận diện cơ hội và thách thức đối với công tác TTĐN ngành BHXH trong bối cảnh và xu hướng truyền thông mới hiện nay, hội nghị quán triệt và định hướng kế hoạch triển khai hoạt động TTĐN giai đoạn 2018 – 2020 của BHXH Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển trong tình hình mới.

Nằm trong chương trình Hội nghị tập huấn ( từ ngày 28-30/5/2018), các đại biểu học tập, trao đổi, chia sẻ 05 chuyên đề: Tổng quan về tình hình thế giới và khu vực (TS. Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược Bộ Ngoại giao); Kỹ năng tiếp xúc báo chí và xử lý khủng hoảng (TS. Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, nguyên Người phát ngôn Bộ Ngoại giao); Tận dụng truyền hình đối ngoại để truyền thông về BHXH trong bối cảnh mới (Ban Truyền hình đối ngoại, Đài truyền hình Việt Nam); Digital Content Marketing trong truyền thông đối ngoại (Nhà báo Đỗ Lê Thăng); Xu hướng truyền thông hiện đại và kinh nghiệm xây dựng nội dung trong đối ngoại (Nhà báo Trương Anh Ngọc – Biên tập viên quốc tế TTXVN).

Dựa trên những kiến thức được trang bị tại hội nghị, các đại biểu cũng được hướng dẫn thực hành một số bài tập tình huống tác nghiệp các kỹ năng đối ngoại và một số nguyên tắc ngoại giao; trả lời phỏng vấn, tiếp xúc truyền hình với sự tham gia, hỗ trợ trực tiếp của các biên tập viên giàu kinh nghiệm của VTV4, qua đó giúp cho các đại biểu là cán bộ đầu mối làm công tác TTĐN của BHXH Việt Nam chủ động và tự tin hơn trong tiếp xúc và làm việc với các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế để triển khai có hiệu quả công tác TTĐN của Ngành.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh, kỳ vọng sẽ mang đến cho đội ngũ cán bộ đầu mối làm công tác TTĐN của Ngành BHXH những kiến thức, kỹ năng, tư duy, phương pháp làm việc mới về TTĐN bắt kịp với xu hướng truyền thông hiện đại, đáp ứng mục tiêu định hướng chiến lược phát triển Ngành đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hướng tới xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, bền vững, hiệu quả, đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp./.

Bình luận

avatar