BHXH Việt Nam: Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7

11/07/2018 - Hoạt động của ngành BHXH


Sáng 11/7, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh dự và chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trần Hồng Hà; Phó Bí thư, Thường trực Đảng uỷ cơ quan BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Nga; cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ.

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra từ ngày 7/5 đến ngày 12/5/2018, tại Thủ đô Hà Nội đã thông qua 03 Nghị quyết quan trọng: Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH.

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã nêu rõ ý nghĩa và sự cần thiết của Hội nghị lần này; đồng thời quán triệt những nội dung cơ bản, giá trị, ý nghĩa của các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII nhằm mục đích nâng cao nhận thức chính trị cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong Đảng bộ. Từ đó, tạo sự quyết tâm cao và thống nhất trong toàn Đảng bộ nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, đặc biệt là Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH – Nghị quyết mang tầm chiến lược về một trong những chính sách an sinh trụ cột của đất nước, có ảnh hưởng và tác động toàn diện tới các mặt nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Bí thư Ban Cán sự Đảng Nguyễn Thị Minh cũng yêu cầu, các Chi bộ, chính quyền các đơn vị, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ phải chủ động triển khai và cụ thể hóa các Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể nhằm sớm đưa các Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (báo cáo viên cấp Trung ương) quán triệt tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (báo cáo viên cấp Trung ương) quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII một cách súc tích; nhấn mạnh những điểm cơ bản trong các nội dung của các Nghị quyết; phân tích ý nghĩa nội hàm của các Nghị quyết gắn với những liên hệ thực tiễn sinh động có thể được triển khai thực hiện cụ thể các Nghị quyết tại Đảng bộ cơ quan BHXH.

Việc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết gắn với việc triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị. Đồng thời, đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết./.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trần Hồng Hà; Phó Bí thư, Thường trực Đảng uỷ cơ quan BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Nga; cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ.

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra từ ngày 7/5 đến ngày 12/5/2018, tại Thủ đô Hà Nội đã thông qua 03 Nghị quyết quan trọng: Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH.

 

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã nêu rõ ý nghĩa và sự cần thiết của Hội nghị lần này; đồng thời quán triệt những nội dung cơ bản, giá trị, ý nghĩa của các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII nhằm mục đích nâng cao nhận thức chính trị cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong Đảng bộ. Từ đó, tạo sự quyết tâm cao và thống nhất trong toàn Đảng bộ nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, đặc biệt là Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH – Nghị quyết mang tầm chiến lược về một trong những chính sách an sinh trụ cột của đất nước, có ảnh hưởng và tác động toàn diện tới các mặt nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Bí thư Ban Cán sự Đảng Nguyễn Thị Minh cũng yêu cầu, các Chi bộ, chính quyền các đơn vị, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ phải chủ động triển khai và cụ thể hóa các Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể nhằm sớm đưa các Nghị quyết đi vào cuộc sống.

 

Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (báo cáo viên cấp Trung ương) quán triệt tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (báo cáo viên cấp Trung ương) quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII một cách súc tích; nhấn mạnh những điểm cơ bản trong các nội dung của các Nghị quyết; phân tích ý nghĩa nội hàm của các Nghị quyết gắn với những liên hệ thực tiễn sinh động có thể được triển khai thực hiện cụ thể các Nghị quyết tại Đảng bộ cơ quan BHXH.

Việc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết gắn với việc triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị. Đồng thời, đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết./.

Theo https://www.baohiemxahoi.gov.vn

Bình luận

avatar