Bưu điện huyện Bắc Quang phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền trực tiếp với nhân dân

04/03/2019 - Hoạt động của BHXH tỉnh


            Thực hiện Hợp đồng số 136/HĐ-BHXH-BĐ ngày 14 tháng 02 năm 2019 giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang và cơ quan Bưu điện tỉnh về phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền trực tiếp để phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Chiểu ngày 28 tháng 02 năm 2019 cơ quan Bưu điện và Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Quang đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền trực tiếp với nhân dân thôn Mỹ Tân xã Tân Quang.

Hình ảnh tại Hội nghị tyên truyền thôn Mỹ Tân xã Tân Quang

          Đây là lần đầu cơ quan Bưu điện và Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách về BHXH tự nguyện, với sự tham gia của lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh, lãnh đạo cơ quan Bưu điện và Bảo hiểm xã hội huyện. Hội nghị đã triển khai tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện, giúp người dân hiểu rõ hơn các quy định về đối tượng tham gia, phương thức đóng, mức đóng, mức hỗ trợ của ngân sách Nhà nước, điều kiện hưởng và mức hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH khi tham gia BHXH tự nguyện… Hội nghị đã thu hút trên 40 người dân đến nghe.

Kết quả ngay sau khi kết thúc Hội nghị đã có 07 đối tượng đăng ký tham gia BHXH tự nguyện và có 02 người đã nộp tiền ngay sau khi làm thủ tục đăng ký.

Qua kết quả Hội nghị lần này cơ quan Bưu điện và Bảo hiểm xã hội huyện sẽ có buổi trao đổi, rút kinh nghiệm để tiếp tục tổ chức các hội nghị tuyên truyền ở địa bàn các xã khác, nhằm khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện Bắc Quang đạt hiệu quả cao nhất./.

 

Phạm Ngọc Hùng – BHXH huyện Bắc Quang

 

Bình luận

avatar