Chứng chỉ hành nghề, chữ ký y bác sỹ

STT Tên đơn vị Chi tiết
1 02001 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang Chi tiết
2 02003 Bệnh xá D40(Quân đội) Chi tiết
3 02240 Bệnh viện đa khoa Đức Minh Chi tiết
Chi tiết 1
Chi tiết 2
4 02227 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Chi tiết
5 02234 Bệnh viện Điều dưỡng và PHCN Chi tiết
6 02235 Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh Chi tiết
7 02237 Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Giang Chi tiết
8 02016 Bệnh viện y dược cổ truyền Chi tiết
Chi tiết 1
9 02238 Phòng khám Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hà Giang Chi tiết
10 TTYT TP Hà Giang Chi tiết
11 02011 Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn Chi tiết
12 TTYT Huyện Đồng Văn Chi tiết
13 02012 Bệnh viện đa khoa huyện Mèo vạc Chi tiết
14 TTYT Huyện Mèo Vạc Chi tiết
15 02010 Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Yên Minh Chi tiết
16 TTYT Huyện Yên Minh Chi tiết
17 02009 Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ Chi tiết
18 TTYT Huyện Quản Bạ Chi tiết
19 02005 Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên Chi tiết
20 TTYT Huyện Vị Xuyên Chi tiết
21 02008 Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê Chi tiết
22 TTYT Huyện Bắc Mê Chi tiết
23 02006 Bệnh viện đa khoa KV huyện Hoàng Su Phì Chi tiết
24 TTYT Huyện Hoàng Su Phì Chi tiết
25 02007 Bệnh viện đa khoa huyện Xín mần Chi tiết
Chi tiết 1
26 02217 Bệnh viện đa khoa Nà Chì Chi tiết
27 TTYT Huyện Xín Mần Bản Díu
Bản Ngò
Chế Là
Chí Cà
Cốc Pài
Cốc Rế
Khuôn Lùng
Nậm Đăm
Nàn Ma
Nàn Sin
Pà Vầy Sủ
Quảng Nguyên
Tả Nhìu
Thèn Phàng
Thu Tà
Trung Thịnh
Xín Mần
28 02004 Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Bắc Quang Chi tiết
29 02239 Phòng khám Đa khoa Trí Đức Chi tiết
30 TTYT Huyện Bắc Quang Chi tiết
31 02013 Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình Chi tiết
Chi tiết 1
32 TTYT Huyện Quang Bình Chi tiết