BHXH Huyện Mèo Vạc

Tên đơn vị: BHXH Huyện Mèo Vạc

Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 02193871428

E-Mail: meovac@hagiang.vss.gov.vn

Thủ trưởng: Nguyễn Chí Thành

Di động: 0946452616