BHXH Huyện Yên Minh

Tên đơn vị: BHXH Huyện Yên Minh

Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, Tổ 5 TT Yên Minh – Yên Minh – Hà Giang

Điện thoại: 02193852082

E-Mail: yenminh@hagiang.vss.gov.vn

Thủ trưởng: Trần Trung Kiên

Di động: 0911037868