BHXH TP Hà Giang

Tên đơn vị: BHXH Thành Phố Hà Giang

Địa chỉ: Số 308, đường Trần Phú, Tổ 11 phường Trần Phú, TP Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 02193863899

E-Mail: hagiang@hagiang.vss.gov.vn

Thủ trưởng: Đỗ Anh Tuấn

Di động: 0915029595