Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm theo:

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan

Từ ngày

Tới ngày


Làm mới
Danh sách văn bản (9)

Trích yếu: Về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt hiệu lực, hiệu quả

Ngày ban hành: 24/11/2017

Ngày có hiệu lực: 24/11/2017

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Luật Phòng, chống tham nhũng

Ngày ban hành: 20/11/2018

Ngày có hiệu lực: 01/07/2019

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Bộ luật tố tụng hình sự

Ngày ban hành: 27/11/2015

Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13

Ngày ban hành: 20/06/2017

Ngày có hiệu lực: 01/01/2018

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Bộ Luật Hình sự

Ngày ban hành: 27/11/2015

Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Luật tố cáo số 25/2018/QH14

Ngày ban hành: 12/06/2018

Ngày có hiệu lực: 01/01/2019

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Luật Bảo hiểm xã hội (2014)

Ngày ban hành: 20/11/2014

Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Ngày ban hành: 13/06/2014

Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Luật Bảo hiểm y tế (2008)

Ngày ban hành: 14/11/2008

Ngày có hiệu lực: 01/07/2009

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực