Công đoàn BHXH

1. Ban chấp hành công đoàn cơ sở BHXH tỉnh

  • Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương – Chủ tịch công đoàn
  • Đ/c Vũ Ngọc Tân – Phó chủ tịch công đoàn
  • Đ/c Hà Thị Thơm – Ủy viên
  • Đ/c Vũ Lan Vân – Ủy viên
  • Đ/c Hoàng Thị Trang – Ủy viên