Công tác phòng chống tham nhũng cần phải đẩy mạnh hơn nữa

26/06/2018 - Chính trị -xã hội


Ngày 25/6, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu bật ý nghĩa đặc biệt quan trọng của hội nghị lần này, nhằm kiểm điểm kết quả phòng chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay; đồng thời xác định phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo Tổng Bí thư, công tác phòng chống tham nhũng hiện vẫn còn nhiều khó khăn, phức tạp, lâu dài, đầy khó khăn thử thách. Do vậy, thông qua hội nghị này không chỉ động viên, khích lệ tinh thần, mà sẽ giúp bàn những công việc thiết thực, cụ thể, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng mà nhân dân đang hết sức quan tâm, hy vọng và chờ đợi. Đặc biệt, Tổng Bí thư yêu cầu các đại biểu sau khi nghe báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua, đặc biệt sau Đại hội XII, sẽ tiến hành thảo luận để đi đến kết luận chung, thống nhất cách làm hiệu quả, tạo chuyển biến mới trong đời sống xã hội…

Báo cáo tại hội nghị, ông Phan Đình Trạc- Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, công tác phòng chống tham nhũng được chỉ đạo quyết liệt, đạt kết quả toàn diện, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao và các tổ chức quốc tế ghi nhận.

Các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về phòng chống tham nhũng của Đảng đã và đang được các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện tích cực, đồng bộ, có hiệu quả. Qua đó, không chỉ tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng chống tham nhũng, mà còn có tác dụng phòng ngừa, cảnh báo, răn đe, ngăn chặn các sai phạm.

Các luật, pháp lệnh, nghị quyết liên quan đến công tác này được thể chế hóa tương đối đầy đủ, kịp thời, giúp khắc phục những sơ hở, bất cập trong các quy định của pháp luật. Cùng với hoàn thiện thể chế KT-XH, phòng chống tham nhũng là một nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng “Chính phủ kiến tạo, hành động và liêm chính”.

Theo đó, từ năm 2014 đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 840 tổ chức Đảng và 58.120 đảng viên vi phạm, trong đó có gần 2.720 đảng viên vi phạm về tham nhũng, cố ý làm trái. Riêng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 490 tổ chức Đảng và 35 ngàn đảng viên vi phạm, trong đó có gần 1.300 đảng viên bị thi hành kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra làm rõ nhiều sai phạm đặc biệt nghiêm trọng, quyết định kỷ luật và đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật nhiều tổ chức Đảng và đảng viên là cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước vi phạm. Đã thi hành kỷ luật 50 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 9 đồng chí là Ủy viên Trung ương, nguyên là Ủy viên Trung ương, khai trừ Đảng một đồng chí Ủy viên Trung ương- nguyên Ủy viên Bộ Chính trị.

Đồng thời, các cơ quan Nhà nước đã kỷ luật tương xứng với kỷ luật của Đảng đối với CBCC sai phạm, đảm bảo kịp thời, đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng và kỷ luật theo pháp luật của Nhà nước. Đây là bước đột phá trong công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước.

Thời gian qua, nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Các cơ quan chức năng đã chủ động, công khai cung cấp thông tin, định hướng dư luận trong hoạt động phòng chống tham nhũng; phát huy vai trò tích cực của các cơ quan truyền thông, báo chí, cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị- xã hội và người dân trong phòng chống tham nhũng. Hợp tác quốc tế về phòng chống tham nhũng được mở rộng, bước đầu mở rộng phòng chống tham nhũng ra ngoài khu vực Nhà nước.

Những kết quả đạt được về công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian qua đã có tác động mạnh mẽ, cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, góp phần làm trong sạch bộ máy Đảng và Nhà nước nói riêng và hệ thống chính trị nói chung. Cùng với những kết quả về phát triển KT-XH, đã góp phần tăng cường củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, bài học thành công trong đấu tranh phòng chống tham nhũng thời gian qua là phải biến quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng thành hành động thực tế của cán bộ, đảng viên, CCVC và nhân dân. Trước hết, là sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng; gắn đấu tranh phòng chống tham nhũng với đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thành Phong- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng là vô cùng quan trọng. Do đó, TP.HCM đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; đồng thời yêu cầu người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể phải gương mẫu thực hiện, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, chủ động tự phát hiện vụ việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương do mình phụ trách, xác định kết quả công tác phòng chống tham nhũng là tiêu chí, thước đo, phẩm chất và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

“Cần có hướng dẫn cụ thể việc xác định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan cấp trên đối với sai phạm của người đứng đầu cơ quan cấp dưới. Hoặc trong trường hợp sai phạm liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều cơ quan, đơn vị theo quy định xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, nhằm xác định cụ thể hơn vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức…”- ông Nguyễn Thành Phong kiến nghị.

Ông Lê Minh Khái- Tổng Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Tăng cường phân cấp gắn với kiểm tra, giám sát quyền lực chặt chẽ. Nghiên cứu bổ sung quy định về việc xử lý nghiêm đối với CBCCVC vi phạm, kể cả người nghỉ hưu. Thực hiện đổi mới tuyển chọn cán bộ lãnh đạo quản lý, nhất là người đứng đầu, đảm bảo công khai minh bạch. Tăng cường thanh tra, kiểm tra chế độ công vụ, loại khỏi bộ máy những CBCCVC thoái hóa, kiên quyết không có vùng cấm trong xử lý vụ án tham nhũng.

Đáng chú ý, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho rằng, các cơ quan liên quan cần chủ động phối hợp với cơ quan thanh tra, kiểm toán sớm tiếp nhận vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự, nhằm kịp thời có biện pháp phong tỏa, kê biên tài sản, bảo đảm việc thu hồi không để các đối tượng hợp thức hóa, tẩu tán tài sản. “Ban Chỉ đạo trung ương chỉ đạo Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước tăng cường kiểm toán chuyên đề, đột xuất đối với những dự án có liên quan đến đất đai, đầu tư công, mua sắm công có giá trị lớn, các công trình trọng điểm quốc gia, các dự án thua lỗ lớn… Khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra Bộ Công an để hạn chế thất thoát tài sản nhà nước, ngăn chặn đối tượng bỏ trốn, tiêu hủy tài liệu, chứng cứ, tẩu tán tài sản và điều tra nghiêm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”- Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị.

Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng; tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng chống tham nhũng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý tham nhũng của các cơ quan, đơn vị chức năng.

http://baobaohiemxahoi.vn

Bình luận

avatar