Cụm thi đua số X: Nỗ lực nâng cao chất lượng phong trào thi đua

01/02/2018 - Hoạt động của ngành BHXH


Là một trong những chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương tại Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Cụm Thi đua số X tổ chức sáng ngày 30/1/2018 tại Hà Nội. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Vụ Thi đua – Khen thưởng; Thủ trưởng và cán bộ phụ trách công tác thi đua của các đơn vị trong Cụm.

Toàn cảnh Hội nghị.

Cụm Thi đua số X, BHXH Việt Nam gồm 9 đơn vị: Viện Khoa học BHXH, Trung tâm CNTT, Trung tâm Lưu trữ, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam, Tạp chí BHXH, Báo BHXH, Ban quản lý Dự án phần mềm nghiệp vụ, Trường Đào tạo Nghiệp vụ BHXH.

Theo báo cáo được trình bày tại Hội nghị, trên cơ sở nhiệm vụ chính trị được giao và các mục tiêu thi đua đã cam kết, các đơn vị trong Cụm đã chủ động đổi mới công tác thi đua, gắn phong trào thi đua yêu nước với nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị và nhiệm vụ cụ thể của từng công chức, viên chức, trong đó 100% đơn vị trong Cụm đã tổ chức đăng ký các danh hiệu thi đua đối với tập thể và cá nhân, cụ thể: 09/09 đơn vị đăng ký Tập thể Lao động xuất sắc; 06 đơn vị và 19 phòng trực thuộc đăng ký Cờ thi đua của BHXH Việt Nam; 04 đơn vị đăng ký Cờ thi đua của Chính phủ.

Việc triển khai các phong trào thi đua đã góp phần tạo nên không khí thi đua sôi nổi giữa các đơn vị trong Cụm, các hoạt động thi đua được triển khai thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, tình hình hoạt động của các đơn vị trong Cụm.

Các đơn vị trong Cụm ký giao ước thi đua năm 2018.

Năm 2017, hòa chung không khí thi đua sôi nổi của toàn Ngành, các đơn vị trong Cụm đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả nổi bật đáng ghi nhận. Các Dự án CNTT trọng điểm của Ngành đã được thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, tạo ra bước ngoặt lớn về ứng dụng CNTT của Ngành như: “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để triển khai các phần mềm nghiệp vụ của Ngành”; “Xây dựng hệ thống cấp số định danh và quản lý BHYT hộ gia đình”; Xây dựng hệ thống thư điện tử của Ngành; Xây dựng Cổng Thông tin điện tử của Ngành giai đoạn 1; Xây dựng hệ thống trao đổi và tích hợp thông tin thống nhất ngành BHXH; triển khai Bộ công cụ tập trung dữ liệu thu – sổ thẻ, chế độ chính sách BHXH tại trung ương; đồng bộ CSDL giữa hệ thống Cấp số định danh và Quản lý BHYT hộ gia đình và Bộ công cụ tập trung dữ liệu thu – sổ thẻ để thực hiện việc rà soát, cấp mã số BHXH,…

Công tác triển khai, vận hành thành công Hệ thống thông tin giám định BHYT trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với 100% số lượng hồ sơ gửi lên Hệ thống đều được giám định tự động, qua đó đã phát hiện hơn 20,7 triệu hồ sơ đề nghị thanh toán vi phạm các quy tắc giám định và đã từ chối thanh toán hàng trăm tỷ đồng. Xây dựng Hệ thống giám sát chi phí khám chữa bệnh BHYT phục vụ yêu cầu quản lý của Ngành, kịp thời phát hiện và cảnh báo những dấu hiệu lạm dụng quỹ BHYT, được lãnh đạo Ngành đánh giá cao, dư luận đồng tình ủng hộ, góp phần nâng cao vị thế của ngành BHXH. Tổ chức thành công công tác đấu thầu thuốc tập trung quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ. Mặc dù là công việc mới, phức tạp nhưng Trung tâm đã có nhiều nỗ lực, trong đó đã xây dựng quy trình đấu thầu thuốc BHYT tập trung quốc gia, xây dựng bộ hồ sơ mời thầu và triển khai thực hiện đầy đủ các quy trình đấu thầu thuốc đúng quy định, được nhiều nhà thầu đánh giá cao về tính minh bạch, công bằng, cạnh tranh lành mạnh trong đấu thầu. Trên cơ sở đó, trong tháng 01/2018 kết quả đấu thầu thuốc tập trung năm 2017 đã được công bố và góp phần tiết kiệm cho quỹ BHYT khoảng 22%, tương đương 251 tỷ đồng tiền thuốc so với 12 tháng trước đây…

Hội nghị cũng tiến hành thực hiện bình xét thi đua, lựa chọn bầu Tạp chí BHXH là đơn vị đề nghị Chính phủ xét tặng Cờ thi đua xuất sắc và Trung Tâm Lưu trữ đề nghị tặng Cờ thi đua của BHXH Việt Nam; phát động thi đua và ký giao ước thi đua năm 2018 trong toàn Cụm với chủ đề: “đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển”. Thực hiện bầu Cụm trưởng, Cụm phó năm 2018. Theo đó, Trung tâm Lưu trữ làm Cụm trưởng; và Báo BHXH làm Cụm phó.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương ghi nhận và đánh giá cao kết quả các đơn vị Cụm thi đua số X đã đạt được năm 2017. Thời gian qua, từng đơn vị trong Cụm thi đua số X đã thực hiện một khối lượng công việc lớn nhưng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành công chung của toàn Ngành. Phát huy những kết quả đã đạt được năm 2017, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương đề nghị, Năm 2018, các đơn vị trong Cụm khắc phục những tồn tại, hạn chế tiếp tục triển khai tốt hơn nữa phong trào thi đua, khen thưởng. Trong đó, cần đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua, tập trung đẩy mạnh thi đua theo chuyên đề, đột xuất gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng đơn vị, trọng tâm nhằm mục tiêu hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác được giao năm 2018; phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến… Thủ trưởng các đơn vị quan tâm động viên, khuyến khích, để phong trào thi đua ngày càng phát triển; cụ thể hóa vai trò của đoàn thể trong đơn vị trong tổ chức phong trào thi đua. Hội đồng Thi đua của đơn vị cần thực hiện họp ít nhất 1 quý 1 lần để đánh giá nhìn nhận các nhân tố điển hình trong quý để thực hiện khen thưởng cũng như bồi dưỡng kịp thời… tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức hăng say lao động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018./.

Theo baohiemxahoi.gov.vn

Bình luận

avatar