DANH MỤC CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH HẰNG THÁNG QUA HỆ THỐNG BƯU ĐIỆN

04/03/2019 - Tin khác


DANH MỤC CÁC ĐIỂM CHI TRẢ
LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH HẰNG THÁNG QUA HỆ THỐNG BƯU ĐIỆN

STT Quận/Huyện Tên đại lý chi trả Địa chỉ điểm chi trả Phạm vi chi trả Điện thoại liên hệ Thời gian chi trả Nhân viên chi trả
1  Đồng văn Bưu điện huyện Đồng văn  Bưu điện huyện Đồng văn (Tổ 3 TT Đồng Văn) Thị Trấn Đồng Văn, Tà Lủng, Lũng Táo, Lũng Cú, Ma Lé, Sà Phìn Tủng, Sing Lủng, Tả Phìn 0915395415 Ngày 06 đến 10/2018 Nguyễn Anh Tuấn
2
3 Bưu cục 3 Phó Bảng Bưu cục 3 Phó Bảng TT Phó Bảng, Phố Là, Phố cáo, Sủng Là, Sáng Tủng, Vần Chải 0912034366 Ngày 06 đến 10/2018 Lục Hữu Hội
4
5
6 BĐVHX Lũng Phìn BĐVHX Lũng Phìn Xã Lũng Phìn, Hố Quáng Phìn, Tủng Trái 0913272985 Ngày 06 đến 10/2018 Nông Thị Duy
7
8 Mèo Vạc Thị trấn Mèo Vạc Giao dịch trung tâm huyện TT. Mèo Vạc 0911039991 Ngày 8  đến 10 Vũ Thị Giang
9 Xã Pải Lủng ĐBĐVHX Pải Lủng ĐBĐVHX Pải Lủng 0392253171 Ngày 9 Cư Thị Mỷ
10 Xã Giàng Chu Phìn ĐBĐVHX Giàng Chu Phìn ĐBĐVHX Giàng Chu Phìn 0914192191 Ngày 9 Lục Trung Hòa
11 Xã Pả Vi ĐBĐVHX Pả Vi ĐBĐVHX Pả Vi 0328994904 Ngày 9 Ly Mí Mua
12 Xã Sơn Vĩ ĐBĐVHX Sơn Vĩ ĐBĐVHX Sơn Vĩ 0985992038 Ngày 9 Hoàng Thị Bích
13 Xã Xín Cái ĐBĐVHX Xín Cái ĐBĐVHX Xín Cái 0888802863 Ngày 9 Dương Thị Lương
14 Xã Thượng Phùng UBND xã UBND xã 0987659591 Ngày 9 Ma Thị Định
15 Xã Tả Lủng UBND xã UBND xã 0395218830 Ngày 9 Giàng Thị Dư
16 Xã Sủng Trà ĐBĐVHX Sủng Trà ĐBĐVHX Sủng Trà 0979560418 Ngày 9 Phàn Thào Mẩy
17 Xã Sủng Máng UBND xã UBND xã 0372722768 Ngày 9 Nguyễn Thị Hương
18 Xã Cán Chu Phìn ĐBĐVHX Cán Chu Phìn ĐBĐVHX Cán Chu Phìn 0972036556 Ngày 9 Dương Mạnh Thắng
19 Xã Lũng Pù ĐBĐVHX Lũng Pù ĐBĐVHX Lũng Pù 0974320183 Ngày 9 Hà Thị Niềm
20 Xã Khâu Vai ĐBĐVHX Khâu Vai ĐBĐVHX Khâu Vai 0346418447 Ngày 9 Hà Thị Toán
21 Xã Nậm Ban ĐBĐVHX Nậm Ban ĐBĐVHX Nậm Ban 0967517470 Ngày 9 Nguyễn Thị Cúc
22 Xã Tát Ngà ĐBĐVHX Tát Ngà ĐBĐVHX Tát Ngà 0398837225 Ngày 9 Hoàng Mai Hương
23 Xã Niêm Sơn ĐBĐVHX Niêm Sơn ĐBĐVHX Niêm Sơn 0393080133 Ngày 9 Lý Thị Thu
24 Xã Lũng Chinh ĐBĐVHX Lũng Chinh ĐBĐVHX Lũng Chinh 0345235904 Ngày 9 Giàng Thị Chá
25 Xã Niêm Tòng UBND xã UBND xã 0344116874 Ngày 9 Mã Thị Dình
Yên Minh Thị trấn Yên Minh Thị trấn Yên Minh Thị Trấn Yên Minh, xã Hữu Vinh 0911036088 Ngày 7  đến 12 Phạm Thị Phương Thảo
Đông Minh BĐ VHX Đông Minh Xã Đông Minh 0944622383 Ngày 7 Tháng Minh Tưởng
Đường Thượng BĐ VHX Đường Thượng Xã Đường Thượng 0858442379 Ngày 7 Nguyễn Hữu Hiện
Mậu Duệ BĐ VHX Mậu Duệ Xã Mậu Duệ 0983262598 Ngày 7 Nguyễn Thị Duyên
27 Ngam La ĐBĐVHX Ngam La Xã Ngam la 0843503767 Ngày 7 Phàn A Dùi
28 Lũng Hồ ĐBĐVHX  Lũng Hồ Xã Lũng Hồ 0893861334 Giàng Thị Sung
29
30 Du Tiến ĐBĐVHX Du Tiến Xã Du Tiến 0399292220 Nguyễn Văn Dẫn
31
32 Thắng Mố ĐBĐVHX Thắng Mố Xã Thắng Mố 0346395448 Xín Thị Lệ
33
34 Sủng Cháng ĐBĐVHXSủng Cháng Xã Sủng Cháng 0385688446 Củng Thị Thèn
35
36 Bạch Đích ĐBĐVHX Bạch Đích Xã Bạch Đích 0973318806 Ngày 7 Trần Seo Phúc
37
38 Na Khê ĐBĐVHX  Na Khê Xã Na Khê 0983803297 Cháng Văn Chấn
39
40 Phú Lũng ĐBĐVHX  Phú Lũng Xã Phú Lũng 0398482985 Tẩn Lá Dì
41
42 Du Già ĐBĐVHX Du Già Xã Du Già 0979592045 Nguyễn Đình Viên
43
44 Lao Và Chải ĐBĐVHX Lao Và Chải Xã Lao Và Chải 0399484193 Hoàng Thị Nhàn
45
46 Ngọc Long ĐBĐVHX  Ngọc Long Xã Ngọc Long 0977114702 Nguyễn Văn Miên
47
48 Mậu Duệ ĐBĐVHX  Mậu Duệ Xã  Mậu Duệ 0983262598 Nguyễn Thị Duyên
49
50 Sủng Thài ĐBĐVHX  Sủng Thài Xã Sủng Thài 0375736799 Hoàng Văn Đức
51
52 Quản Bạ Bưu điện huyện Quản Bạ Bưu điện huyện Quản bạ TT. Tam sơn 0817671983 Ngày 8,9,10 Phạm Thị Loan
53 Xã Thanh vân Ngày 8,9,10
54 Xã Quản Bạ Ngày 8,9,10
55 Xã Cán tỷ Ngày 8,9,10
56 Xã Thái An 0974544985 Ngày 8,9,10 Dương Thị Sinh
57 Xã Bát Đại Sơn Ngày 8,9,10
58 Xã Đông Hà 0854106666 Ngày 8,9,10 Hà Thu Hoài
59 Lùng Tám Ngày 8,9,10
60 BĐVHX Tùng Vài BĐVHX Tùng Vài Xã Tùng Vài 0962850544 Ngày 9 Nguyễn Văn Chung
61 Xã Nghĩa Thuận Ngày 9
62 Xã Cao Mã Pờ Ngày 9
63 Xã Tả Ván Ngày 9
64 BĐVHX Quyết Tiến BĐVHX Quyết Tiến Xã Quyết Tiến 0947225995 Ngày 9 Nguyễn Viết Dũng
65 Bắc Mê TT Yên Phú TT Yên Phú Giáp Trung, Lạc Nông, TT Yên Phú 0839911992  Ngày 6 Nguyễn Thị Kim Anh
66
67 Yên Phú BĐVHX Yên Phú Yên Phong, Yên Cường, Đường Hồng, Đường Âm, Phú Nam 0839911992  Ngày 7 Nguyễn Thị Kim Anh
68
69 Yên Định BĐVHX Yên Định Yên Định 0917005173  Ngày 8 Vi Thị Hướng
70
71 Minh Ngọc BĐVHX Minh Ngọc Minh Ngọc, Minh Sơn, Thượng Tân 0355923423  Ngày 8 Sằm Thị Hiền
72
73 Bắc Quang Việt Quang Giao dịch Trung tâm Tổ dân phố 1,2,3,4,5,12,13,14 TT Việt Quang 0948936678 6 Trần Thị Thanh
74
75 094672989 Đồng Thị Thanh Thủy
76
77 0942106468 Đoàn Thị Tố Uyên
78
79 Hội trường tổ dân phố 7 Tổ dân phố 6,7 0919141975 Vũ Thu Hiền
80 Hội trường tổ dân phố 9 Tổ dân phố 8,9,10,11 0919141975 Vũ Thu Hiền
81 0912009177 Phạm Minh Giang
82 0915604889 Nguyễn Thị Hường
83 Nhà ông Thịnh Thôn Cầu Ham 09485372360 Mai Hà Phương
84 Việt Hồng Điểm BĐVHX Việt Hồng Xã Việt Hồng 0815135986 Mã Thị Kim
85 Tân Quang 1 Nhà ông Quân Xã Tân Quang 0919141975 7 Vũ Thu Hiền
86 Tân Quang 2 Bưu cục Tân Quang 0945530856 Nguyễn Thị Dung
87 Tân Quang 3 0912288178 Nguyễn Thị Duyễn
88 Đồng Tiến Điểm BĐVHX Đồng Tiến Xã Đồng Tiến 812554683 Hoàng Văn Hoan
89 Đồng Tâm Nhà bà Kim và Điểm BĐVHX Đồng Tâm Xã Đồng Tâm 09485372360 Mai Hà Phương
90 Tân Lập Điểm BĐVHX Tân Lập Xã Tân Lập 0886344981 Phàn Sành Họ
91 Tân Thành Điểm BĐVHX Tân Thành Xã Tân Thành 0912288178 Nguyễn Thị Duyễn
92 Việt Vinh 1 Nhà VH thôn Nậm Buông Xã Việt Vinh 0948936678 Trần Thị Thanh
93 Việt Vinh 2 Điểm BĐ VHX Việt Vinh 0915604889 Nguyễn Thị Hường
94 Hùng An 1 Nhà ông Thụ Xã Hùng An 0914672989 8 Đồng Thị Thanh Thủy
95 Hùng An 2 Nhà VH thôn Hùng Tiến 0912009177 Phạm Minh Giang
96 Hùng An 3 Bưu cục Hùng An 0919141975 Vũ Thu Hiền
97 Hùng An 6 Nhà Bà Lý 0942106468 Đoàn Thị Tố Uyên
98 Hùng An 4 Nhà ông Ngung 09485372360 Mai Hà Phương
99 Hùng An 5 Nhà VHX thôn Thạch Bàn 0915604889 Nguyễn Thị Hường
100 Quang Minh 1 Điểm BĐVHX Quang Minh Xã Quang Minh 0945386178 9 Mồng Thanh Hòa
101 Quang Minh 2 Nhà ông Hà 0948936678 Trần Thị Thanh
102 Vĩnh Tuy 1 Bưu cục Vĩnh Tuy TT Vĩnh Tuy 0915604889 Nguyễn Thị Hường
103 Vĩnh Tuy 4 0912271135 Dương Thị Xuân
104 Vĩnh Tuy 2 Nhà bà Thau 0915604889 Nguyễn Thị Hường
105 Vĩnh Tuy 3 Nhà Bà Hóa 0834858252 Đỗ Văn Huy
106 Đồng Yên Bưu cục Đồng Yên Xã Đồng Yên 0815817293 10 Nguyễn Thị Kim Thiện
107 Vĩnh Hảo Điểm BĐVHX Vĩnh Hảo Xã Vĩnh Hảo 0912288178 Nguyễn Thị Duyễn
108 Tiên Kiều Điểm BĐVHX Tiên Kiều Xã Tiên Kiều 0919141975 Vũ Thu Hiền
109 Vĩnh Phúc Điểm BĐVHX Vĩnh Phúc Xã Vĩnh Phúc 09485372360 Mai Hà Phương
110 Đông Thành Điểm BĐVHX Đông Thành Xã Đông Thành 0888023235 Trần Quốc Việt
111 Kim Ngọc 1 Điểm BĐVHX Kim Ngọc Xã Kim Ngọc 0914672989 11 Đồng Thị Thanh Thủy
112 Kim Ngọc 2 0915604889 Nguyễn Thị Hường
113 Liên Hiệp Điểm BĐVHX Liên Hiệp Xã Liên Hiệp 0942106468 Đoàn Thị Tố Uyên
114 Đức Xuân Điểm BĐVHX Đức Xuân Xã Đức Xuân 0812111036 Ma Văn Thảo
115 Vô Điếm Điểm BĐVHX Vô Điếm Xã Vô Điếm 09485372360 Mai Hà Phương
116 Thượng Bình Điểm BĐVHX Thượng Bình Xã Thượng Bình 0917269219 Nguyễn Thị Nhật
117 Hữu Sản Điểm BĐVHX Hữu Sản Xã Hữu Sản 0919141975 Vũ Thu Hiền
118 Bằng Hành Điểm BĐVHX Bằng Hành Xã Bằng Hành 0834858252 Đỗ Văn Huy
119 Vị Xuyên Xã Bạch Ngọc BĐ-VHX Xã Bạch Ngọc 0983339339 6 Bế Văn Vị
120 Xã Trung Thành BĐ-VHX Xã Trung Thành 0912932125 6 Đỗ Thị Hiền
121 Ngọc Minh BĐ-VHX Ngọc Minh 0948092666 6 Trần Hải
122 Tùng Bá BĐ-VHX Tùng Bá 0912980456 6 Võ Duy Thông
123 Thuận Hòa BĐ-VHX Thuận Hòa 0912980456 6 Cấn Thị Mai
124 Minh Tân BĐ-VHX Minh Tân 0912980456 6 Cấn Thị Mai
125 Phong Quang BĐ-VHX Phong Quang 0912980456 6 Võ Duy Thông
126 Phú Linh BĐ-VHX Xã Phú Linh 7 Trần Thị Nguyệt
127 Kim Linh BĐ-VHX Xã Kim Linh 0912980456 7 Võ Duy Thông
Linh Hồ BĐ-VHX Xã Linh Hồ 0943260622 5 Nguyễn Thị Hồng Nhật
Thượng Sơn BĐ-VHX Xã Thượng Sơn 0948601075 8 Phàn Thị Vương
128 Kim Thạch BĐ-VHX Kim Thạch 0912980456 7 Võ Duy Thông
129 Đạo Đức BĐ-VHX Xã Đạo Đức 0945379889 7 Lò Thị Thu Huyền
130 Thôn Tân Đức 0917300757 7 Phạm Thị Linh
131 Ngọc Linh BĐ-VHX Ngọc Linh 0944995478 8 Phạm Tú Huệ
132 Xã  Việt Lâm BC Việt Lâm Xã  Việt Lâm 0974772833 8 Nguyễn Thùy Trang
133 BĐ – VHX Xã  Việt Lâm 0914800116 8 Trần Thị Nguyệt
134 BC Việt Lâm Xã Quảng Ngần 0916101008 8 Nguyễn Hải Vân
135 Phương Tiến Nhà Văn Hóa Phương Tiến 0948092666 8 Trần Hải
136 Thanh Thủy UBND xã
Thanh Thủy
Thanh Thủy 0974772833 8 Nguyễn Thùy Trang
137 Thanh Đức Thanh Đức
138 Xín Chải Xín Chải
139 Lao Chải Lao Chải
140 Cao Bồ Bưu điện huyện Cao Bồ 0945379889 9 Lò Thu Huyền
141 TT Vị Xuyên TT Vị Xuyên 0912452737 Ngô Thị Vân
142 Xã Việt Lâm Xã Việt Lâm Xã Việt Lâm 0912980456 9 Võ Duy Thông
143 TT Việt Lâm TT Việt Lâm 0974772833 Nguyễn Thùy Trang
144 Hoàng Su Phì Nậm Ty BĐ VHX Nậm Ty Xã nậm Ty 0372567060 Ngày 6,7,8 Phàn Dùn Sơn
145 Thông nguyên BĐ VHX Thông Nguyên Xã Thông Nguyên 0914673549 Ngày 6,7,8 Triệu Văn Tá
146 Bản Péo BĐ VHX Nậm Dịch Xã Nậm Dịch 0915212981 Ngày 6,7,8,9,10 Nông Thị Hiền
147 Nậm dịch
148 Nậm khoà
149 Nam sơn
150 Hồ thầu
151 Thàng Tín Bưu Cục Hoàng Su Phì TT Vinh Quang 0984597734 Ngày 6,7,8,9,10 Vương Thị Hoa
152 Đản Ván
153 Pố lồ
154 Thèn Chu Phìn
155 Túng Sán
156 Tân Tiến
157 Nàng Đôn
158 Sán Sả Hồ
159 Pờ Ly Ngài
160 Bản Phùng Bưu Cục Hoàng Su Phì TT Vinh Quang 0912684111 Ngày 6,7,8,9,10 Mai Thị Huyền Trang
161 Tụ Nhân
162 Ngàm đăng vài
163 Bản Luốc
164 Bản Máy
165 Chiến Phố
166 Tả Sử Choóng
167 Bản Nhùng
168 tt Vinh Quang Bưu Cục Hoàng Su Phì TT Vinh Quang 0914403268; 0942585111 Ngày 6,7,8,9,10 Nguyễn Thị Hồng Thu; Hà Lan Chi
169 Quang Bình Thị trấnYên Bình Bưu điện huyện Thị trấn yên Bình 0917021008 6 Đỗ Thị Thanh Huyền
170 0912009367 Trần Thị Quy
171 Xã Yên Thành BĐVHX Xã Yên Thành 0944224899 7 Trần Thị Phương
172 Xã Xuân Giang BĐVHX Xã Xuân Giang 0912444235 8 Hoàng Văn Huấn
173 Xã Bằng Lang BĐVHX Xã Bằng Lang 0944224899 8 Trần Thị Phương
174 Xã Tân Nam BĐVHX xã Tân Nam 0913824524 9 Nguyễn Thị Tần
175 Xã Tân Trịnh BĐVHX Xã Tân Trịnh 0917021008 9 Đỗ Thị Thanh Huyền
176 Xã Tân Bắc BĐVHX Xã Tân Bắc 0917021008 9 Trần Thị Quy
177 Xã Vĩ Thượng BĐVHX Xã Vĩ Thượng 0944224899 10 Trần Thị Phương
178 Xã Tiên Yên BĐVHX Xã Tiên Yên 0917021008 10 Trần Thị Quy
179 Xã Yên Hà BĐVHX Xã Yên Hà 0822024333 10 Phàn Thị Phương
180 Xã Hương Sơn BĐVHX Xã Hương Sơn 0369112898 7 Hoàng Văn Ngọc
181 Xã Tiên Nguyên BĐVHX Xã Tiên Nguyên 0912610006 7 Hoàng Ngọc Khôi
182 Xã Bản Rịa BĐVHX Xã Bản Rịa 0912444235 7 Hoàng Văn Huấn
183 Xã Nà Khương BĐVHX Xã Nà Khương 0813779055 7 Lý văn Nghị
184 Xã Xuân Minh BĐVHX Xã Xuân Minh 0857164110. 7 Phượng Chòi Phin
185 TP Hà Giang Phường Minh Khai Bưu cục Minh Khai Tổ 1,2,3,4 Phường Minh Khai 0945968118 6 Phạm Trà My
186
187 Tổ 8,9,10,12 Phường Minh Khai 0919875818 Hoàng Thị Hoa
188
189 Tổ 5,6,7,11 Phường Minh Khai 0917035102 Nguyễn Hoàng Nga
190
191 Tổ 1,2,3,4 Phường Minh Khai 0945968118 7 Phạm Trà My
192
193 Tổ 8,9,10,12 Phường Minh Khai 0919875818 Hoàng Thị Hoa
194
195 Tổ 5,6,7,11 Phường Minh Khai 0919010787 Nguyễn Hồng Hạnh
196
197 Phường Trần Phú Bưu cục Trần Phú Tổ 8,9,10 Trần phú 0949960988 6 Mua Thị Tâm
198
199 Tổ 5,7,15 Trần Phú 835211999 Đỗ Thị Hằng
200
201 Tổ 1,2,3,4 Trần Phú 0949960988 7 Mua Thị Tâm
202
203 Tổ 12,13,14 Trần Phú 835211999 Đỗ Thị Hằng
204
205 Tổ 6,11,16,17 Trần Phú 0912216603 8 Lù Thị Ngân
206
207 Phường Nguyễn Trãi Bưu cục Hà Giang Tổ 9,13,14,15,18 0919158688 6 Lưu Lan Hương
208 Tổ 10,11,12,16,17 0947606888 Hầu Thị Sinh
209 Bưu cục Công Viên Tổ 2,3,4,8 0919993988 7 Cao Thu Bình
210
211 Tổ 1,5,6,7 0919507334 Nguyễn Mai Thanh
212
213 Xã Phương Thiện Nhà Ông Nguyễn Văn Thuyền Xã Phương Thiện 0947515787 6 Phạm Minh Trang
214 Phường Quang Trung Điểm nhà văn hóa Tổ 3+4 Tổ 1,2,3,6,7 0842123987 8 Đỗ Thanh Nga
215 Điểm nhà văn hóa Tổ 6+7 Tổ 4,5,8,9 0919158688 Hoàng Thị Luật
216 Phường Ngọc hà+Xã Ngọc đường Điểm nhà văn hóa tổ 3+4 Tổ 4,5,6,8 0941308558 8 Nguyễn Thị Nguyên
217 Bưu cục Ngọc hà Tổ 1,2,3,7,9 0941308558 Nguyễn Thị Nguyên
218 0941308558 Nguyễn Thị Nguyên
219 Xã Phương độ Điểm UBND Xã Phương Độ Xã Phương độ 0941598118 8 Hoàng Thu Thảo
220 Xín Mần TT Cốc Pài TT Cốc Pài 1.TT Cốc Pài . 2.Xã Nàn Ma             3.Xã Pà Vầy Sủ        4.Xín Mần 0968440008  Ngày 5,6 Lèng Thanh Cương
221
222
223
224
225 Xã Bản Ngò BĐVH Xã Bản Ngò Xã Bản Ngò 0834481333 6 Vương Thanh Hùng
226
227  Xã Nấm Dẩn BĐVH Xã Nấm Dẩn  Xã Nấm Dẩn 0888232554 Vàng Văn Páo
228
229 Xã Chí Cà BĐVH Xã Chí Cà Xã Chí Cà 0832471333 Vưng Xuân Cọi
230
231 Xã Khuôn Lùng BĐVH xã Khuôn Lùng Xã Khuôn Lùng 0835471333 Hoàng Thị Liễu
232
233 Xã Chế Là BĐVH xã Chế Là Xã Chế Là 0839441333 6 Thèn Qốc Sinh
234
235 Xã Tả Nhìu  BĐVH xã Tả Nhìu Xã Tả Nhìu 0854401333 Vàng Văn Xuân
236
237 Xã Quảng Nguyên  BĐVH xã Quảng Nguyên Xã Quảng Nguyên 0855481333 Hoàng Văn Hượng
238
239 Xã Nà Trì BĐVH xã Nà Trì  Xã Nà Trì 0834491333 Hoàng Văn Mẩn
240
241 Xã Cốc Rế BĐVH xã Cốc Rế Xã Cốc Rế 0853601333 Sin Thị Mín
242
243 Xã Thu Tà BĐVH xã Thu Tà Xã Thu Tà 0859201333 Lù Văn Đức
244
245 Xã Ngán Chiên BĐVH Xã Ngán Chiên Xã Ngán Chiên 0856401333 Lù Văn Lương
246
247 Xã Trung Thịnh BĐVH Xã Trung Thịnh Xã Trung Thịnh 0852501333 Hoàng Kháy Ngọc
248
249 Xã Nàn Xỉn BĐVH Xã Nàn Xỉn Xã Nàn Xỉn 0834461333 Sèn Thị Giang
250
251 Xã Bản Díu BĐVH Xã Bản Díu Xã Bản Díu 0913879554 Nông Văn Phà
252
253 Xã Thèn Phàng BĐVH Xã Thèn Phàng Xã Thèn Phàng 057501333 6 Thèn Thị Nhỉnh
254

Bình luận

avatar