Hỏi: Cần trợ giúp


Các anh chị cho em hỏi với ạ. chồng em có tham gia BHXH tại 1 cty TM từ năm 2006 -2015 chồng em nghỉ và chốt sổ BHXH. Thời gian tham gia BHXH của chồng em tại cty TM đó được 9 năm, sau đó 6 tháng chồng em vào làm việc tại 1 cty khác và có gửi sổ bảo hiểm trước đó cho cty, nhưng đến nay em tra theo tin nhắn trên điện thoại thì thời gian mà chồng em tham gia BHXH mới có 1 năm 11 tháng và BHTN là 1 năm 11 tháng. Như vậy là 9 năm tham gia BHXH trước đó không được tính vào số năm tham gia BHXH, và nếu muốn được cộng dồn thì chồng em phải làm như thế nào ạ

Ngày hỏi: 22/05/19

Người hỏi: Ông Lương Thị Diên (phonuidy@gmail.com)

Chuyên mục:

Lượt xem: 154

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi

Vì trong câu hỏi bạn không cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân của chồng nên chúng tôi chưa thể kiểm tra trên hệ thống. Để biết chi tiết bạn có thể liên hệ trực tiếp BHXH nơi chồng bạn đóng BHXH. Nếu chồng bạn có thời gian tham gia BHXH mà chưa được cộng nối thì BHXH sẽ hướng dẫn bạn làm hồ sơ đề nghị công nối.

Xin cảm ơn!

Người trả lời: Ông ()