Hỏi: e ngi viet dc mot nam ds co so bhxh va don ngi viec nay e lam ho so va nop o dau de rut bhxh mot lan a


Nop ho so tai dau a e o huyen quang binh ha giag

Ngày hỏi: 22/05/19

Người hỏi: Ông phung thi hoa (phung hoa)

Chuyên mục:

Lượt xem: 167

Trả lời:

Cảm ơn câu hỏi của bạn.

Bạn có thể nộp trực tiếp tại BHXH Huyện Quang Bình nhé.

Người trả lời: Ông ()