Hỏi: Hồ sơ cấp lại thẻ BHYT?


Cấp lại thẻ BHYT cần những hồ sơ gì?

Ngày hỏi: 05/06/18

Người hỏi: Ông ()

Chuyên mục:

Lượt xem: 568

Trả lời:

Hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

- Thẻ BHYT (trường hợp cấp lại thẻ BHYT do hỏng)

2. Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

Thời hạn: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Người trả lời: Ông ()