Hỏi: Làm cách nào để tra thông tin bảo hiểm của thân nhân


Tôi muốn tra mã thẻ bảo hiểm cho thân nhân, nhưng sao tra trên cổng thông tin điền đầy đủ thông tin mà tôi không tra được mã số bảo hiểm, vậy làm như thế nào để tôi biết được mã bảo hiểm của thân nhân để xin gia hạn bảo hiểm

Ngày hỏi: 24/12/17

Người hỏi: Ông ()

Chuyên mục:

Lượt xem: 665

Trả lời:

Bạn có thể thực hiện tra cứu trên Website Bảo hiểm xã hội bằng cách vào đường dẫn sau:
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx
Sau đó chọn mã tỉnh, nhập các ô “Họ và tên”, “ngày sinh”, chọn ô “Mã xác thực” đánh số đã thể hiện sẵn ở ô bên cạnh, rồi tích vào ô màu đỏ có chữ “Tra cứu”, các thông tin mà bạn cần sẽ xuất hiện ở phần dưới mục tra cứu, khi đó việc tra cứu thông tin đã hoàn tất.

Người trả lời: Ông ()