Hỏi: Tư vấn về quá trình đóng BHXH


Tôi muốn hỏi là tôi hiện tại đóng bảo hiểm được 2 năm 4 tháng nhưng trong quá trình kiểm tra sổ BHXH của tôi sao chỉ có của năm 2017 là đóng còn năm 2016 và năm 2018 không tra cứu được. Mong BHXH tư vấn cho tôi.

Ngày hỏi: 02/07/18

Người hỏi: Ông Lý Văn Quyên (bsiquyen@gmail.com)

Chuyên mục:

Lượt xem: 649

Trả lời:

Thưa bạn đọc:

Bạn không nói rõ bạn đã tra cứu tại địa chỉ nào?

Nếu bạn tra cứu tại địa chỉ: http://hagiang.bhxh.gov.vn/tra-cuu-c13/ thì chỉ có kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN của năm 2017. Còn các năm trước thì đã in tờ rời chuyển cho NLĐ.

Nếu bạn muốn tra cứu toàn bộ quá trình tham gia của bản thân vui lòng tra cứu tại địa chỉ:

https://www.baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-dong-bao-hiem.aspx

Hoặc bạn liên hệ trực tiếp tại cơ quan BHXH nơi bạn đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Người trả lời: Ông ()