Hỏi: về việc chốt sổ bảo hiểm hàng tháng


Tôi tham gia BHXH bắt buộc hàng tháng có dóng góp đầy đủ. nhưng tra cứu kết quả chỉ đến tháng 12/2017 còn của năm 2018 chưa thấy có kết quả

Ngày hỏi: 17/07/18

Người hỏi: Ông Hà Văn Dũng (hadung716@gmail.com)

Chuyên mục:

Lượt xem: 210

Trả lời:

Theo quy định tại QDD595 thì kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN được gửi tới người lao động hoặc đưa lên website hằng năm. tức là kết quả thông báo đóng năm 2018 thì đến đầu năm 2019 mới có.

Để biết chi tiết hơn bạn đọc có thể tra cứu tại địa chỉ: https://www.baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-dong-bao-hiem.aspx

Người trả lời: Ông ()