Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Cụm thi đua số II – BHXH 9 tỉnh miền núi phía Bắc.

25/01/2018 - Hoạt động của BHXH tỉnh


Sáng ngày 19/01/2018, tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn, Cụm thi đua số II – 9 tỉnh miền núi phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Lãnh đạo BHXH Việt Nam tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí: Cù Ngọc Oánh, vụ Trưởng Vụ thi đua – Khen thưởng, Ủy viên thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng BHXH Việt Nam. Các đồng chí là Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH các tỉnh thuộc Cụm thi đua số II; Đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang có 02 đồng chí tham dự do đồng chí Mai Quang Hùng – Phó Giám đốc BHXH tỉnh làm Trưởng đoàn.

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Lò Thị Hoán – Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Kạn – đơn vị Cụm Trưởng phát biểu khai mạc hội nghị; tiếp đến đồng chí Đoàn Thị Làn – Giám đốc BHXH tỉnh Lai Châu – đơn vị Cụm phó trình bày bản dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác TĐKT năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
Đồng chí Lò Thị Hoán – Giám đốc BHXH tinh Bắc Kạn (đơn vị cụm trưởng) và đồng chí Đoàn Thị Làn – Giám đốc BHXH tỉnh Lai Châu (đơn vị cụm phó) đồng chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2017, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do BHXH Việt Nam phát động, Cụm thi đua số II đã tổ chức phát động thi đua năm 2017 với chủ đề: “Công chức, viên chức Cụm thi đua số II Kỷ cương – Đoàn kết – Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Các đơn vị trong Cụm thi đua đã phát động và tổ chức thực hiện được nhiều phong trào thi đua như: “Tăng cường công tác giám định, kiểm tra, quản lý quỹ KCB BHYT, ngăn ngừa tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT”; “Thi đua rà soát bàn giao sổ BHXH”; “Thi đua Cấp mã số BHXH và cấp thẻ BHYT theo mã số”; Thi đua nước rút hoàn thành kế hoạch thu, giảm nợ và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN”…. Việc tổ chức các phong trào thi đua đã động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017. Tính đến 31/12/2017 tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN toàn Cụm đạt 10.536 tỷ đồng, đạt 103,9% kế hoạch; tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN giảm xuống còn 1,66% so với số phải thu, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong toàn Cụm là 6.090.380 người, tăng  bình quân so với năm 2016 là 3,3%. Toàn Cụm đã rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động đạt được 85,2% trên tổng số người lao động tham gia BHXH, vượt 5,2% so với chỉ tiêu phát động của BHXH Việt Nam; đồng thời triển khai đồng bộ cấp mã số BHXH cho đối tượng tham gia BHXH, BHYT đạt 99,1%. Thực hiện giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng tham gia và thụ hưởng; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nghiệp vụ của ngành, thực hiện giao dịch hồ sơ BHXH, BHYT qua mạng internet, giao dịch điện tử về thu và cấp sổ BHXH, BHYT.

(Đồng chí: Cù Ngọc Oánh – vụ Trưởng Vụ thi đua – Khen thưởng, Ủy viên thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng BHXH Việt Nam)

          Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đơn vị trong Cụm, đồng chí Cù Ngọc Oánh đã biểu dương những kết quả mà Cụm số II đã đạt được trong năm 2017, đồng thời đề nghị các đơn vị trong Cụm vượt qua những khó khăn, thử thách tiếp tục phát động những phong trào thi đua phù hợp, sát với thực tiễn thường xuyên đổi mới tổ chức phong trào thi đua theo chuyên đề bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, để phong trào thi đua có hiệu quả thiết thực, động viên cán bộ công chức, viên chức nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những điển hình tiên tiến, góp phần thúc đẩy an sinh xã hội và phát triển đất nước.

Trên cơ sở kết quả thực hiện các phong trào thi đua năm 2017, Cụm thi đua số II đã tiến hành bình chọn các danh hiệu thi đua, khen thưởng trong đó: Đề nghị tặng Cờ thi đua của BHXH Việt Nam cho 02 đơn vị và Cờ thi đua của Chính phủ cho 01 đơn vị. Tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2018 và bầu đơn vị Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu là Cụm trưởng, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái là Cụm phó.

Các đơn vị trong Cụm II ký kết giao ước thi đua năm 2018

BHXH tỉnh Lai Châu đơn vị Cụm trưởng và BHXH tỉnh Yên Bái đơn vị Cụm phó năm 2018.

 

Người viết tin: Hạnh Dơn – phòng TCCB

Bình luận

avatar