Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2019 của Khối Thi đua Văn hóa-Xã hội

28/11/2019 - Hoạt động của ngành BHXH


Chiều 27/11, tại Sở Y tế tỉnh Hà Giang, Khối Thi đua Văn hóa-Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đến dự Hội nghị có lãnh đạo các Sở, Ngành thuộc Khối gồm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  Sở  Y tế;  Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Trường cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ; Ban Dân tộc tỉnh và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị và phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tới dự và đưa tin.

 

Hội nghị đã tiến hành thông qua và lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Khối thi đua Văn hóa – Xã hội; Công bố kết quả tự chấm điểm thi đua của các đơn vị, nhận xét, đánh giá chấm điểm cho từng đơn vị và bình xét khen thưởng năm 2019. Theo kết quả bình xét khen thưởng năm 2019, Hội nghị đã nhất trí đề nghị xét tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Sở Y tế và đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Sở Lao động thương binh và xã hội.

Cùng với đó, khối thi đua Văn hóa – Xã hội đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND, các Bộ, ngành, Ban TĐKT tỉnh trong công tác TĐKT gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác TĐKT ngày càng đi vào chiều sâu, được triển khai rộng khắp tới các cơ quan, đơn vị cũng như từng CBCC, VC, người lao động làm chuyển biến nhận thức về vai trò và vị trí của công tác TĐKT, do vậy đã tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua một cách thiết thực, hiệu quả. Qua các phòng trào thi đua nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt được phát hiện biểu dương, tôn vinh tạo sức lan tỏa để mọi người học tập và làm theo. Kết quả trong toàn khối có 01 tập thể, 01 cá nhân được cấp Nhà nước khen thưởng và 23 tập thể và 73 cá nhân được cấp tỉnh, bộ ngành Trung ương khen thưởng. Qua đó, góp phần không nhỏ thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng -an ninh.

Tại Hội nghị cũng đã bầu Trưởng khối và Phó khối thi đua năm 2020. Theo đó, trong năm 2020, Trưởng khối thi đua là Sở Lao động thương binh và xã hội, Phó Khối thi đua là Trường cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ./.

 

Tác giả: Sèn Hương – Phòng TCCB

Bình luận

avatar