Hội thảo đánh giá kinh tế y tế và khả năng tiếp cận cho bệnh nhân Việt Nam

17/03/2018 - Tin BHXH - BHYT


Chiều 16/03, Bộ Y tế và Hội khoa học kinh tế y tế Việt Nam (HEA) tổ chức Hội thảo đánh giá kinh tế y tế và khả năng tiếp cận cho bệnh nhận Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn dự và phát biểu tại Hội thảo, cùng dự có đại diện các Vụ trực thuộc Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và các nhà khoa học, chuyên gia trong nước và ngoài nước.

Toàn cảnh hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn nhấn mạnh: đánh giá công nghệ y tế (HTA) là phương pháp đánh giá khía cạnh y học, dịch tễ học, xã hội học và kinh tế học của các can thiệp y tế. Hiện nay, ở nhiều quốc gia trên thế giới, đánh giá công nghệ y tế nói chung và đánh giá kinh tế dược nói riêng đã và đang được coi là công cụ quan trọng đối với quá trình thiết lập ưu tiên và hoạch định chính sách y tế, đặc biệt trong việc xây dựng các gói dịch vụ y tế trong phạm vi chi trả của BHYT.

Ở Việt Nam, trong bối cảnh các nguồn lực dành cho y tế ngày càng trở nên khan hiếm, Quỹ BHYT ngày càng phải bao phủ nhiều các dịch vụ y tế (đặc biệt là các thuốc điều trị), đánh giá công nghệ y tế, đặc biệt biệt là đánh giá kinh tế dược cần được phát triển và ứng dụng trong quá trình hoạch định chính sách y tế, xây dựng kế hoạch, quản lý và thực hành lâm sàng. Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã nêu rõ nhiệm vụ quan trọng của hệ thống y tế là “Xây dựng các tiêu chuẩn và triển khai công tác đánh giá công nghệ y tế để xác định các can thiệp y tế có hiệu lực, hiệu quả, chi phí thấp, bảo đảm chất lượng dịch vụ y tế”.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Y tế đã bắt đầu thực hiện một số các hoạt động tập trung vào một số nội dung như: triển khai xây dựng mạng lưới chuyên gia; xây dựng các hướng dẫn về đánh giá công nghệ y tế; ban hành các tiêu chuẩn trong đánh giá công nghệ y tế; bước đầu ứng dụng kết quả của việc đánh giá công nghệ y tế vào việc xây dựng chính sách…

Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn phát biểu khai mạc Hội thảo

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe và thảo luận về các tham luận: Thực trạng áp dụng đánh giá công nghệ y tế trong xây dựng chính sách BHYT tại Việt Nam và định hướng; tình hình chi trả BHYT cho bệnh nhân ung thư tại Việt Nam; nghiên cứu xây dựng hướng dẫn đánh giá kinh tế y tế (HTA) tại Việt Nam; áp dụng kinh tế (HTA) tại Việt Nam: cơ hội và thách thức; chia sẻ hướng dẫn và áp dụng kinh tế y tế (HTA) từ các quốc gia khác…

Thảo luận tại Hội thảo, các chuyên gia cho rằng vấn đề Việt Nam đang gặp khó khăn để triển khai đánh giá công nghệ y tế (HTA) là hầu hết báo cáo đánh giá tác động lên Quỹ chưa có phương pháp thống nhất, thiếu thông tin về nguồn dữ liệu, khó có độ tin cậy… Để thực hiện hiệu quả HTA tại Việt Nam các chuyên gia khuyến cáo cần xây dựng phương pháp, quy trình chuẩn để thực hiện đánh giá công nghệ y tế; xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về tiêu chí chuẩn của dịch vụ y tế thông các hoạt động nghiên cứu mô hình quốc tế; đề xuất xây dựng chuẩn phù hợp với Việt Nam; xin ý kiến chuyên gia để hoàn thiện; đặc biệt thực hiện áp dụng HTA trong xây dựng các chính sách liên quan đến chi trả BHYT…

Hội thảo nhằm đánh giá kinh tế y tế và khả năng tiếp cận cho bệnh nhân Việt Nam để cung cấp thông tin về thực trạng, thách thức cũng như định hướng kế hoạch thực hiện đánh giá công nghệ y tế và ứng dụng thực tế để phù hợp với điều kiện phát triển hệ thống y tế cũng như khả năng chi trả của người bệnh tại Việt Nam. Hội thảo là cơ hội để các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế y tế trao đổi kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch hợp tác trong thời gian sắp tới./.

Theo http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn

Bình luận

avatar