Infographics: DẤU ẤN BHXH VIỆT NAM NHIỆM KỲ CHỦ TỊCH ASSA 2018-2019

28/09/2019 - ASSA 36 - Việt Nam 2019


Với việc tổ chức thành công Hội nghị ASSA 36 tại Brunei, BHXH Việt Nam đã kết thúc nhiệm kỳ giữ vai trò Chủ tịch ASSA 2018 – 2019. Cùng nhìn lại những dấu ấn của BHXH Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASSA trong hai năm vừa qua.

tapchibaohiemxahoi.gov.vn

Biên tập nội dung: Minh Đức

Thiết kế: Huy Anh

Bình luận

avatar