Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế”

01/08/2019 - Hoạt động của BHXH tỉnh


Hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020); Thực hiện Kế hoạch số 2353/KH-BHXH ngày 28/6/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về tổ chức Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế”, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành BHXH có nhiều đóng góp đối với việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT; đồng thời, khẳng định vị thế quan trọng của chính sách BHXH, BHYT là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. BHXH tỉnh Hà Giang tiến hành triển khai cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” với thể lệ cuộc thi như sau:

Bình luận

avatar