Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong việc thực hiện giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp

09/12/2019 - Hoạt động của BHXH tỉnh


Thực hiện sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam, tại công văn số 1315/CSXH ngày ngày 23/4/2019 về tăng cường công tác quản lý về bảo hiểm thất nghiệp. Để tổ chức thực hiện tốt hơn chính sách Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Ngày 06/12/2019, tại Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang đã diễn ra buổi lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh và Trung tâm dịch vụ việc làm (TTDVVL) tỉnh trong việc thực hiện giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Tham gia buổi lễ có các đồng chí Lãnh đạo và trưởng các Phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh, Lãnh đạo Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh; TTDVVL tỉnh.

 

Đồng chí Hoàng Hồng Phong – Phó giám đốc BHXH tỉnh Hà Giang phát biểu khai mạc buổi lễ

Phát biểu khai mạc lễ ký kết, đồng chí Hoàng Hồng Phong nhấn mạnh việc ký kết quy chế là quan trọng và cần thiết. Thông qua việc ký kết quy chế  này 02 cơ quan sẽ phối hợp tốt hơn nữa trong việc xử lý những vướng mắc, bất cập phát sinh trong giải quyết chế độ chính sách BHTN; từng bước nâng cao năng lực, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức hai cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Đồng Chí Nguyễn Quốc Huy – Trưởng phòng Chế độ BHXH thông qua toàn bộ nội dung dự thảo Quy chế phối hợp. Tại lễ ký kết quy chế, lãnh đạo các đơn vị đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để xây dựng Quy chế nhằm tạo sự thống nhất, kịp thời trong việc thực hiện giải quyết chính sách BHTN trên địa bàn tỉnh .

Hội nghị đã thông qua và ký Quy chế phối hợp giữa BHXH tỉnh và TTDVVL tỉnh trong việc thực hiện giải quyết chính sách BHTN trên địa bàn tỉnh Hà Giang./.

Tác giả: Lý Thùy Dương – Phòng Chế độ BHXH

Bình luận

avatar