Tiêu đề

Lĩnh vực

Từ ngày

Tới ngày


Làm mới

* Bạn cần điền đầy đủ các mục bắt buộc

Danh sách câu hỏi (4)

Ngày gửi: 22/05/19

Người hỏi: Ông Lương Thị Diên (phonuidy@gmail.com)

Người trả lời:

Chuyên mục:

Trạng thái: Đã trả lời

Các anh chị cho em hỏi với ạ. chồng em có tham gia BHXH tại 1 cty TM từ năm 2006 -2015 chồng em nghỉ và chốt sổ BHXH. Thời gian tham gia BHXH của chồng em tại cty TM đó được 9 năm, sau đó 6 tháng chồng em vào làm việc tại 1 cty khác và có gửi sổ bảo hiểm trước đó cho cty, nhưng đến nay em tra theo tin nhắn trên điện thoại thì thời gian mà chồng em tham gia BHXH mới có 1 năm 11 tháng và BHTN là 1 năm 11 tháng....

Ngày gửi: 07/11/18

Người hỏi: Ông Nông Văn Chương ()

Người trả lời: Bà Phạm Thúy Nga ()

Chuyên mục:

Trạng thái: Đã trả lời

Tôi tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ tháng 05/2016 đến tháng 02/2018 được 01 năm 10 tháng, thì tôi dừng không tham gia BHXH. Tôi tới Trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi tôi cư trú làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp và được hưởng trợ cấp thất nghiệp là 03 tháng. Sau khi hưởng trợ cấp được 01 tháng thì tôi tìm được việc làm tại một doanh nghiệp khác và Trung tâm dịch vụ việc làm ra Quyết định tạm dừng trợ cấp thất nghiệp....

Ngày gửi: 05/06/18

Người hỏi: Ông Nguyễn Văn A (NguyenvanA@gmail.com)

Người trả lời:

Chuyên mục:

Trạng thái: Đã trả lời

Lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như thế nào?

Ngày gửi: 05/06/18

Người hỏi: Ông ()

Người trả lời:

Chuyên mục:

Trạng thái: Đã trả lời

Luật BHXH (2014) quy định: Người tham gia tự nguyện, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.