Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm theo:

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan

Từ ngày

Tới ngày


Làm mới
Danh sách văn bản (11)

Trích yếu: Quyết định Ban hành Quy trình giải quyết hưởng chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN

Ngày ban hành: 31/01/2019

Ngày có hiệu lực: 01/05/2019

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm TNLĐ-BNN bắt buộc

Ngày ban hành: 20/09/2017

Ngày có hiệu lực: 20/09/2017

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 828/QĐ-BHXH

Ngày ban hành: 17/10/2016

Ngày có hiệu lực: 17/10/2016

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp

Ngày ban hành: 27/05/2016

Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Ngày ban hành: 22/04/2016

Ngày có hiệu lực: 06/06/2016

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC

Ngày ban hành: 29/12/2015

Ngày có hiệu lực: 29/12/2015

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Ngày ban hành: 11/11/2015

Ngày có hiệu lực: 11/11/2015

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày ban hành: 26/07/2018

Ngày có hiệu lực: 01/07/2018

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Luật Bảo hiểm xã hội (2014)

Ngày ban hành: 20/11/2014

Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Ngày ban hành: 13/06/2014

Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực