Mức đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2019

01/08/2019 - Tin BHXH - BHYT


Theo quy định của pháp luật hiện hành, cả người lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Số tiền đóng được tính toán trên tiền lương hằng tháng của người lao động. Trong đó, tiền lương tính đóng các loại bảo hiểm gồm: mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

baohiemaxhoi.gov.vn

Bình luận

avatar