Năm 2020, cấp thẻ An sinh xã hội điện tử toàn quốc

09/06/2018 - Tin BHXH - BHYT


Đây là một trong những nội dung quan trọng thuộc Quyết định 634/QĐ-LĐTBXH ngày 29/05/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Ban hành Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2018-2020 Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về An sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách An sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030.

Theo Quyết định 634/QĐ-LĐTBXH, giai đoạn 2018 – 2020, nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở pháp lý cấp số và thẻ An sinh xã hội điện tử; xây dựng số An sinh xã hội duy nhất đối với mỗi người dân, bảo đảm kết nối với mã số định danh công dân nhằm quản lý thống nhất cơ sở dữ liệu về An sinh xã hội. Xây dựng văn bản pháp lý quy định cấp, đổi, hủy, công năng, tác dụng thẻ An sinh xã hội điện tử. Đồng thời, phát triển Thẻ An sinh xã hội điện tử để giảm giấy tờ công dân trong lĩnh vực quản lý các chính sách trợ giúp xã hội, hộ nghèo, người có công, BHXH, BHYT, BHTN; từng bước tích hợp thẻ An sinh xã hội với một số giấy tờ công dân khác như sổ hưởng trợ cấp, thẻ BHYT, sổ BHXH, mã số thuế cá nhân… để tạo thuận lợi hơn trong quản lý.

Có hiệu lực thi hành từ ngày ký, 29/05/2018, Quyết định 634/QĐ-LĐTBXH nêu rõ giai đoạn 2017 – 2018, sẽ hỗ trợ thí điểm cấp số và thẻ An sinh xã hội điện tử tại 01 – 03 tỉnh, thành phố, dự kiến là Quảng Ninh, TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ hoặc Vĩnh Phúc; giai đoạn 2019 – 2020, tiến hành hỗ trợ cấp số và thẻ An sinh xã hội điện tử cho tất cả công dân Việt Nam là đối tượng của An sinh xã hội. Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, BHXH Việt Nam, các Bộ, ngành liên quan, các địa phương thực hiện việc này.

http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn

Bình luận

avatar