Nghiệm thu Đề án Xây dựng Bản mô tả công việc và Khung năng lực theo vị trí việc làm của BHXH Việt Nam

07/08/2018 - Hoạt động của ngành BHXH


Chiều 6/8, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức phiên họpnghiệm thu Đề án “Xây dựng Bản mô tả công việc và Khung năng lực theo vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của BHXH Việt Nam” do Ts.Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Trung tâm Truyền thông làm Chủ nhiệm. Thừa uỷ quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh – Chủ tịch Hội đồng Tư vấn, đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ của Ngành (Hội đồng), ThS.Lê Hùng Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ – Phó Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì phiên họp nghiệm thu.

Toàn cảnh phiên họp nghiệm thu Đề án.

Từ năm 2015, 2016 và nhất là trong năm 2017, Ngành BHXH đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý nghiệp vụ. Theo đó, việc thay đổi các quy trình nghiệp vụ, ứng dụng CNTT đã làm thay đổi tính chất công việc của nhiều vị trí việc làm (VTVL) và kèm theo đó là sự thay đổi về khung năng lực (KNL) tiêu chuẩn cho chức danh công việc đó. Để hoàn thiện hệ thống VTVL của Ngành theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, trong đó có việc hoàn thiện bản mô tả công việc và KNL, Nhóm Nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu Đề án “Xây dựng Bản mô tả công việc và Khung năng lực theo vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của BHXH Việt Nam” (Đề án).

Mục tiêu chung của Đề án là xây dựng bản mô tả công việc và KNL của từng VTVL trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của BHXH Việt Nam. Mục tiêu cụ thể: Xây dựng bản mô tả công việc và KNL cho từng VTVL theo Quyết định số 657/QĐ-BNV ngày 15/4/2016 của Bộ Nội vụ ban hành phê duyệt danh mục VTVL trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của BHXH Việt Nam; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống VTVL của Ngành BHXH đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Quyết định số 657/QĐ-BNV quy định khung danh mục vị trí việc làm trực thuộc BHXH Việt Nam có 119 VTVL. Theo đó, Đề án đã xây dựng được Bản mô tả công việc và KNL theo VTVL của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc BHXH Việt Nam cụ thể gồm VTVL: Tại cơ quan BHXH Việt Nam, được chi tiết tại 27 cơ quan, tổ chức, đơn vị gồm các tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các đơn vị thuộc thẩm quyền thành lập của Tổng Giám đốc. Tại cơ quan BHXH tỉnh, thành phố và cơ quan BHXH cấp huyện được chi tiết với các nhóm VTVL như quản lý- điều hành, chuyên môn – nghiệp vụ và hỗ trợ – phục vụ.

Bên cạnh đó, Đề án cũng đưa ra một số đề xuất, kiến nghị về việc triển khai thực hiện hệ thống VTVL trong Ngành BHXH Việt Nam như: Định hướng về việc phát triển hệ thống VTVL trong công tác quản lý nhân lực Ngành BHXH; đề xuất các nội dung liên quan đến VTVL, mô tả VTVL và KNL của từng VTVL; đề xuất tổ chức thực hiện đồng bộ hệ thống VTVL trong công tác quản lý nhân lực Ngành BHXH; xây dựng hệ thống thang bảng lương theo VTVL của Ngành BHXH và tổ chức thực hiện chế độ tiền lương theo VTVL của Ngành BHXH và tổ chức thực hiện chế độ tiền lương theo hệ thống thang bảng lương VTVL.

Tại phiên họp nghiệm thu Đề án, các thành viên Hội đồng đã đưa ra nhiều ý kiến bổ ích, giúp cho Nhóm Nghiên cứu hoàn thiện hơn về mặt cơ sở lý luận, đánh giá sâu hơn thực trạng trên cơ sở kết quả khảo sát, điều tra xã hội học Đề án đã thu thập được; đồng thời chỉnh sửa rõ nét hơn các giải pháp, kiến nghị theo sát tình hình thực tiễn và quan điểm, định hướng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trong thời điểm này, phục vụ cho việc triển khai thực hiện có hiệu quả hệ thống VTVL của Ngành BHXH trong thời gian tới.

ThS.Lê Hùng Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ – Phó Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận phiên họp nghiệm thu Đề án.

Phát biểu kết luận phiên họp nghiệm thu Đề án, ThS.Lê Hùng Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ – Phó Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu bài bản, công phu, có giá trị thực tiễn của Nhóm Nghiên cứu; đồng thời yêu cầu, Nhóm Nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý, đánh giá của các thành viên Hội đồng, tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện Đề án đảm bảo tính khoa học, chặt chẽ hơn, bám sát các quan điểm, định hướng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trong thời điểm hiện nay, cũng như triển khai trên cơ sở chiến lược phát triển của Ngành nói chung và chiến lược xây dựng nguồn nhân lực của Ngành nói riêng để Đề án thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn hoạt động của Ngành BHXH.

Kết thúc phiên họp nghiệm thu Đề án, 06/06 thành viên Hội đồng đã nhất trí thông qua nghiệm thu Đề án “Xây dựng Bản mô tả công việc và Khung năng lực theo vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của BHXH Việt Nam” và yêu cầu Nhóm Nghiên cứu hoàn thiện Đề án trình Tổng Giám đốc phê duyệt./.

https://www.baohiemxahoi.gov.vn

Bình luận

avatar