Nhìn lại 05 năm thực hiện Nghị quyết chuyên đề về BHXH, BHYT

28/06/2018 - Hoạt động của ngành BHXH, Tin BHXH - BHYT


Thực hiện chương trình công tác năm 2018 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngày 28/6/2018, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Nguyễn Thuý Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Về các Vấn đề xã hội của Quốc hội; đồng chí Đào Ngọc Dung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; đồng chí Ngô Đông Hải, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Nguyễn Thị Minh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; các đồng chí Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, lãnh đạo một số ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, BHXH và BHYT giữ vai trò trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội. Trong thời gian qua, cùng với chính sách phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến chính sách an sinh xã hội, đặc biệt chú ý lãnh đạo, chỉ đạo phát triển công tác BHXH, BHYT. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW trong hơn 05 năm qua đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực và nhiều thành quả có ý nghĩa, góp phần quan trọng tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững kinh tế – xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cho rằng, việc sơ kết, đánh giá 05 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW vừa để khẳng định thành quả cần tiếp tục phát huy, vừa nhằm chỉ ra các hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục; đồng thời là căn cứ để tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết 21-NQ/TW trong thời gian tới. Đồng thời, kết quả sơ kết và những kinh nghiệm chia sẻ tại Hội nghị sẽ là bài học quý báu cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách BHXH.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Bình yêu cầu, Hội nghị tập trung vào 05 nội dung chính: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Công tác quản lý Nhà nước, công tác phối hợp trong lĩnh vực BHXH, BHYT đối với một số bộ ngành và của các cấp hội, các tổ chức – chính trị xã hội có liên quan; Công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 21-NQ/TW và chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; Tình hình thực thi chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT tại cơ sở và Bài học kinh nghiệm và kiến nghị đề xuất liên quan. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tích cực trao đổi, làm rõ và sâu sắc hơn nội dung được đề cập tại hội nghị này.

Cũng tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành Trung ương, các địa phương và doanh nghiệp đã trao đổi, thảo luận về những nội dung hội nghị đề ra. Đến từ các bộ, ngành, địa phương, các đại biểu đã tập trung vào những chủ đề quan trọng, nhằm chia sẻ những kinh nghiệm thành công cũng như những khó khăn, bất cập, trên cơ sở đó đưa ra đề xuất kiến nghị như: Thành uỷ Hà Nội tham luận Về vai trò lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tham luận về Tình hình thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW đối với ngành lao động – thương binh và xã hội – kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc cần tập trung chỉ đạo; Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tham luận về Bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về BHXH, BHYT tại các khu công nghiệp…

Đặc biệt, tại Hội nghị, đồng chí Trần Đình Liệu, Uỷ viên ban cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam báo cáo khái quát Một số kết quả đạt được trong công tác tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT sau 05 triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Kết quả hội nghị cho thấy, trong hơn 05 năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết 21-NQ/TW; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền đảm bảo định hướng, bám sát tinh thần Nghị quyết. Công tác phối hợp tuyên truyền thực hiện Nghị quyết được tiến hành hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết việc tuyên truyền được chú trọng và được thực hiện nghiêm túc. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền ban hành kế hoạch, chương trình hành động, các văn bản có liên quan đã bám sát Nghị quyết. Đặc biệt, Hội nghị cũng đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW trong những năm tiếp theo.

Với trên 300 đại biểu đến từ Trung ương, địa phương, bộ ngành và trên 10 báo cáo tham luận, phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Ngô Đông Hải ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị. Đồng chí Ngô Đông Hải nêu rõ, Ban Kinh tế Trương ương sẽ tiếp tục làm việc, chắt lọc những bài viết, những ý kiến phát biểu, khuyến nghị hay, có giá trị để phục vụ cho việc Tổng kết Nghị quyết. Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo Bộ, ngành liên quan, các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc tham gia tiếp tục triển khai Nghị quyết, cùng với phối hợp xây dựng Đề án tổng kết nghị quyết đạt được kết quả cao nhất./.

http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn

Bình luận

avatar