Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm theo:

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan

Từ ngày

Tới ngày


Làm mới
Danh sách văn bản (4)

Trích yếu: Luật tố cáo số 25/2018/QH14

Ngày ban hành: 12/06/2018

Ngày có hiệu lực: 01/01/2019

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Luật Bảo hiểm xã hội (2014)

Ngày ban hành: 20/11/2014

Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Ngày ban hành: 13/06/2014

Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Luật Bảo hiểm y tế (2008)

Ngày ban hành: 14/11/2008

Ngày có hiệu lực: 01/07/2009

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực