Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn

30/10/2018 - Chính trị -xã hội


Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Theo chương trình Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV, hôm nay (30/10), diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ kéo dài từ 30/10 đến hết ngày 1/11.

Phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, các cơ quan liên quan đã tích cực, chủ động chuẩn bị và gửi đến Quốc hội báo cáo tổng hợp của Chính phủ cùng với 15 báo cáo của các bộ, ngành, báo cáo của TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao; báo cáo tổng hợp các nội dung thẩm tra và 9 báo cáo thẩm tra của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Toàn cảnh khai mạc phiên chất vấn sáng 30/10

Theo Chủ tịch Quốc hội, các vấn đề, lĩnh vực đã được giám sát chuyên đề, chất vấn tại các kỳ họp đều là những nội dung quan trọng được nhân dân và cử tri quan tâm. Qua các báo cáo và kết quả thực tế cho thấy, việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Từng lĩnh vực có chuyển biến tích cực, thể hiện sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của các thành viên Chính phủ và các trưởng ngành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Những nội dung Quốc hội nêu ra trong 6 Nghị quyết đều gắn với yêu cầu thực tiễn của cuộc sống. “Có những nội dung có thể thực hiện được ngay, nhưng có những nội dung phải có thời gian, lộ trình cụ thể để triển khai một cách đồng bộ thì mới có kết quả. Bên cạnh đó, một số nội dung còn chậm được triển khai hoặc triển khai chưa có hiệu quả nên cử tri và nhân dân vẫn tiếp tục kiến nghị. Nhiều nội dung đã được Quốc hội, Ủy ban TVQH thảo luận xem xét, tuy nhiên cần thiết phải có sự đánh giá một cách tổng thể để làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, từ đó có những giải pháp tháo gỡ kịp thời, nâng cao hơn nữa trách nhiệm thực hiện của các cơ quan chịu sự giám sát”- Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết thêm: Tại kỳ họp này, hoạt động chất vấn sẽ không theo nhóm vấn đề như thông lệ, mà các đại biểu Quốc hội sẽ trực tiếp chất vấn các nội dung liên quan đến việc thực hiện 6 Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn. Nội dung chất vấn thuộc lĩnh vực nào, thì trước tiên trách nhiệm trả lời sẽ do các bộ trưởng, trưởng ngành đó chịu trách nhiệm. Những vấn đề liên quan đến điều hành chung của Chính phủ sẽ do các Phó Thủ tướng Chính phủ trả lời. Sau phần trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ báo cáo làm rõ thêm những nội dung liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ tại cuối phiên chất vấn.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trình bày báo cáo của Chính phủ

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã trình bày Báo cáo việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, chất vấn tại kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Đáng chú ý, về kết quả thực hiện Nghị quyết số 32/2016/QH14 về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, báo cáo nêu rõ: Nhằm mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chương trình, bảo đảm phát triển bền vững, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt các đề án, cơ chế chính sách, chương trình hành động và tổ chức nhiều hội nghị toàn quốc để chỉ đạo triển khai.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện bộ tiêu chí, đã ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch; phát triển HTX, khuyến khích các DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; nhân rộng mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi, ứng dụng công nghệ cao, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện Chương trình. Chỉ đạo lập đề án hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn. Công tác chỉ đạo thực hiện chương trình ở địa phương đã có sự chuyển biến về chất, tập trung vào những vấn đề cấp thiết, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống cho người dân, bảo vệ môi trường, phát triển văn hoá.

Đặc biệt, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” huy động được nhiều nguồn lực của Trung ương, địa phương và xã hội; thu hút được sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo người dân, cộng đồng. Đến nay, cả nước có 55 đơn vị cấp huyện và gần 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân cả nước đạt 14,33/19 tiêu chí/xã, đặt nền móng để năm 2019 hoàn thành tốt mục tiêu của cả giai đoạn 2016-2020.

Bình luận

avatar