Sơ kết 05 năm công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TƯ của Bộ Chính trị

09/03/2018 - Hoạt động của ngành BHXH


Sáng 09/03, tại Quảng Bình, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tới dự Hội nghị có Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Tiến Hoàng; Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thị Thu Hà và đại điện một số Bộ, ngành Trung ương (Bộ Y tế, Bộ LĐ-TB&XH, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,…) cùng đại diện Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố và BHXH các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc…

Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020” của Bộ Chính trị đã đưa ra những định hướng, chiến lược phát triển cụ thể về BHXH, BHYT nhắm tiến tới hoàn thiện mục tiêu BHYT toàn dân, BHXH cho mọi NLĐ. Nghị quyết ra đời có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc tổ chức thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT ở nước ta; thể hiện sự quan tâm một cách sâu sắc, toàn diện của Đảng trong việc thống nhất chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT trong giai đoạn 2012-2020. Nghị quyết đã xác định rõ vai trò, trách nhiệm và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt là công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã  hội; quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham gia BHXH, BHYT.

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT đã được các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị – xã hội, các cấp ủy chính quyền quan tâm chỉ đạo, triển khai quyết liệt và hướng tới cơ sở, tới NLĐ ở các DN, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu nhà trọ; tới người dân ở các xã, phường, thị trấn và đã đạt được những kết quả quan trọng. Bên cạnh đó, hình thức tuyên truyền đã có nhiều đổi mới và đa dạng hóa, phù hợp hơn với các nhóm đối tượng trong xã hội như nông dân, người cận nghèo, học sinh, sinh viên, NLĐ và chủ sử dụng lao động. Chú trọng tuyên truyền thông qua các cuộc đối thoại, tọa đàm, tư vấn trực tiếp về chính sách BHXH, BHYT, tổ chức các tập huấn chính sách, hội nghị lồng ghép, hội thi tuyên truyền viên, thi viết về chính sách BHXH, BHYT…

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh cho biết, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 công tác tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt trong việc phát triển đối tượng tham gia, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; quỹ BHXH tiếp tục là quỹ tài chính lớn thứ hai chỉ sau quỹ của ngân sách Nhà nước góp phần đảm bảo an sinh xã hội và ổn định kinh tế – xã hội của đất nước.

Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh cũng nhấn mạnh, trong thời gian qua, công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị đã có sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, với nhiều nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng. Theo đó,  việc tổ chức Hội nghị lần này sẽ tiến hành đánh giá những kết quả đạt được của công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21 trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những hạn chế và phân tích nguyên nhân, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 21 đề ra./.

Theo baohiemxahoi.gov.vn

Bình luận

avatar