Thành viên Chính phủ sẽ nghiên cứu, cho ý kiến về tăng lương tối thiểu vùng năm 2019

09/10/2018 - Hoạt động của ngành BHXH


Hội đồng Tiền lương Quốc gia vừa báo cáo Chính phủ khuyến nghị phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu (LTT) vùng năm 2019.

Theo Hội đồng Tiền lương Quốc gia, qua tổng hợp báo cáo đánh giá của các địa phương cho thấy, các DN cơ bản đã thực hiện đúng quy định của Chính phủ về LTT. Số liệu điều tra năm 2018 cũng cho thấy, các DN cơ bản tuân thủ trả lương cho NLĐ, bảo đảm quy định về tiền LTT, mức lương thực trả thấp nhất bình quân cao hơn từ 11-19% so với mức LTT vùng do Chính phủ quy định.

Cụ thể: Mức lương thấp nhất bình quân quý I/2018 là 4,02 triệu đồng/tháng, trong đó vùng 1 là 4,6 triệu đồng/tháng; vùng II là 3,92 triệu đồng/tháng; vùng III là 3,67 triệu đồng/tháng và vùng IV là 3,12 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, năm 2018 vẫn còn một số ít DN có mức lương thực tế trả thấp hơn mức LTT vùng do Chính phủ quy định. Đơn cử: Tháng 1/2018 có 2,28% DN với 0,13% NLĐ; tháng 2/2018 có 2,17% DN với 0,84% NLĐ; tháng 3/2018 có 2,12% DN với 0,13% NLĐ có mức lương thực trả thấp hơn mức LTT vùng do Chính phủ quy định.

Cũng theo số liệu điều tra, chi phí lao động (tiền lương, BHXH và chi phí khác) chiếm tỉ trọng khá cao trong tổng chi phí sản xuất của các DN và có xu hướng tăng. Cụ thể: Chi phí tiền lương, BHXH bình quân của một lao động trong quý I/2018 là 8,25 triệu đồng (tăng 6,7% so với năm 2017), trong đó DN dệt may tăng 5,5%, da giày tăng 13%, nuôi trồng và chế biến thủy sản giảm 0,4%. Tỉ trọng chi phí tiền lương, BHXH/tổng chi phí sản xuất bình quân của các DN trong quý I/2018 chiếm 7,54%, trong đó tiền lương chiếm 6,55%, BHXH chiếm 0,99%- tăng 0,29% so với năm 2017. Chi phí tiền lương, BHXH trong các DN dệt may chiếm 29,05%; da giày chiếm 46,13%; nuôi trồng và chế biến thủy sản chiếm 9,33% chi phí sản xuất.

Trong số ngành nghề sử dụng nhiều lao động, thì DN dệt may có mức tăng chi phí tiền lương, BHXH cao nhất, do điều chỉnh cả tiền lương và mức lương đóng BHXH cho NLĐ. Trong khi đó, DN thuộc ngành nuôi trồng và chế biến thủy sản có mức tăng chi phí tiền lương, BHXH thấp nhất. Qua tổng hợp báo cáo đánh giá của các địa phương cho thấy, việc phân theo 4 vùng để áp dụng mức LTT về cơ bản phù hợp với thực tế phát triển kinh tế- xã hội và thị trường lao động của các địa phương.

Hội đồng Tiền lương Quốc gia cũng nhận định, căn cứ thực tế để xác định mức LTT vùng năm 2019 là: Chỉ số giá tiêu dùng năm 2018 theo Nghị quyết của Quốc hội tăng 4%; tốc độ tăng trưởng kinh tế 6,5- 6,7%; dự báo năng suất lao động tăng 5%. Bên cạnh đó, tiền lương bình quân của NLĐ quý I/2018 tiếp tục ổn định và tăng trưởng; tình hình sản xuất kinh doanh của DN 5 tháng đầu năm đều tăng; nền kinh tế tiếp tục tạo ra nhiều việc làm, tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế trong quý I/2018 là 53,99 triệu người.

Sau 3 phiên họp, các thành viên Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã chốt phương án mức tiền LTT năm 2019 sẽ tăng lên 5,3% so với mức LTT năm 2018. Như vậy, tính theo các vùng quy định, NLĐ được tăng từ 160.000 đến 200.000 đồng/người/tháng. Cụ thể: LTT tại vùng I tăng thêm 5,0% (mức mới 4.180.000 đồng/tháng); vùng II tăng thêm 5,1% (mức mới 3.710.000 đồng/tháng); vùng III tăng thêm 5,2% (mức mới 3.250.000 đồng/tháng); vùng IV tăng thêm 5,8% (mức mới 2.920.000 đồng/tháng).

Theo đánh giá của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, việc tăng lương trên sẽ bảo đảm bù đủ trượt giá dự kiến khoảng 4% năm 2018, nhằm bảo đảm tiền lương thực tế cho NLĐ và cộng thêm 1,3% để bù dần chênh lệch với mức sống tối thiểu. Đồng thời, phương án này cũng đã tính đến điều kiện việc làm, thất nghiệp, sản xuất, kinh doanh của các DN vẫn còn khó khăn (nhất là DN ngành thủy sản, dệt may…), từng bước bảo đảm mức sống tối thiểu của NLĐ theo lộ trình nêu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Văn phòng Chính phủ đang gửi văn bản xin ý kiến các thành viên Chính phủ để nghiên cứu, xem xét cho ý kiến nhằm đưa ra mức tăng LTT vùng năm 2019.

Nguồn: Báo Bảo Hiểm Xã Hội

Bình luận

avatar