Thông báo: Về việc thay đổi số điện thoại của Tổng đài Hỗ trợ, tư vấn, giải đáp chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN

12/02/2019 - Tin khác


Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi liên hệ, kể từ ngày 01/01/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ thực hiện việc chuyển đổi số điện thoại của tổng đài hỗ trợ, tư vấn, giải đáp chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp sang tổng đài mới: 19009068.

Trong quá trình chuyển đổi số điện thoại cũ 1900969668 được sử dụng trước đây vẫn được sử dụng bình thường đến hết tháng 02/2019

Trung tâm Truyền thông thông báo để các đơn vị, cá nhân được biết ./.

Bình luận

avatar