Thực hiện tốt chính sách BHYT HSSV: Cần gắn kết trách nhiệm

04/09/2018 - Tin BHXH - BHYT


“Để thực hiện hiệu quả chính sách BHYT HSSV, đòi hỏi sự gắn kết của 3 ngành: BHXH, GD-ĐT, Y tế. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và không thể thiếu trong việc góp phần chăm sóc sức khỏe và giáo dục toàn diện cho các em HSSV”- đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo BHXH trước thềm khai giảng năm học mới 2018-2019.

* PV: Thưa Thứ trưởng, công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe HSSV là mối quan tâm rất lớn của toàn xã hội; là một trong những nội dung quan trọng trong mục tiêu giáo dục toàn diện con người của Đảng và Nhà nước ta. Theo Thứ trưởng, chính sách BHYT đóng vai trò như thế nào trong thực hiện mục tiêu này?

– Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa:

Trong những năm qua, chính sách BHYT đối với HSSV đã thể hiện rất rõ tính ưu việt, vai trò quan trọng không thể thiếu trong việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe toàn diện cho HSSV- thế hệ tương lai của đất nước, làm giảm bớt gánh nặng về kinh tế cho các bậc phụ huynh và góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược Phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam.

Với HSSV, lứa tuổi còn hiếu động, việc xảy ra tai nạn, thương tích trong trường học luôn hiện hữu. Chính vì vậy, tham gia BHYT sẽ tạo sự yên tâm cho chính bản thân các em và gia đình, nếu không may xảy ra tai nạn thương tích, bệnh tật cho các em. Bên cạnh đó, nhà trường cũng có thêm cơ hội, thêm điều kiện chăm lo sức khỏe ban đầu cho HS, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Hiện nay, vấn đề chăm sóc sức khỏe của cộng đồng nói chung, của HSSV nói riêng đã và đang được xã hội ngày càng đặc biệt quan tâm. Hơn nữa, quỹ BHYT lại là nguồn tài chính chủ yếu đáp ứng phần lớn kinh phí của hoạt động y tế trường học (YTTH). Số kinh phí từ quỹ BHYT dành cho YTTH tăng dần qua các năm học; mạng lưới YTTH dần được xây dựng mới và hoàn thiện. Đáng chú ý, HSSV là đối tượng tham gia BHYT bắt buộc, nhưng lại được Nhà nước hỗ trợ tới 30% mức đóng, nên đã phần nào giúp giảm bớt gánh nặng về kinh tế cho các phụ huynh khi đăng ký tham gia BHYT cho con em mình.

Chính vì vậy, có thể nói, việc thực hiện chính sách BHYT HSSV đòi hỏi sự gắn kết mật thiết của 3 ngành: BHXH, GD-ĐT và Y tế. Đây là nhiệm vụ trọng tâm không thể thiếu trong công tác chăm sóc sức khỏe và giáo dục toàn diện cho HSSV.

* Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh thực hiện BHYT toàn dân ngày 3/6/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt nhấn mạnh vai trò của công tác BHYT HSSV cũng như trách nhiệm của các ngành liên quan, trong đó có ngành GD đối với công tác này. Vậy, thời gian qua, Bộ GD-ĐT đã vào cuộc thực hiện nhiệm vụ này như thế nào, thưa Thứ trưởng?

– Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 đã nêu rõ quan điểm chỉ đạo “mở rộng chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với một số nhóm tham gia các loại hình BHXH, BHYT, trong đó có HSSV”. Luật BHYT cũng đã quy định nhiệm vụ phát triển BHYT HSSV cho cả ngành GD-ĐT và chính quyền các cấp.

Không những vậy, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 2/4/2015 của Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT cũng chỉ rõ: Bộ GD-ĐT chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, BHXH Việt Nam tổ chức thực hiện mở rộng BHYT HSSV, đảm bảo đạt 100% HSSV tham gia BHYT. Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ đã quán triệt phải đẩy mạnh thực hiện BHYT HSSV, theo đó giao Bộ GD-ĐT, Bộ LĐ-TB&XH chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện BHYT HSSV, đảm bảo đến năm 2017 có 100% HSSV tham gia BHYT.

Để đảm bảo thực hiện kịp thời nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao, thời gian qua, Bộ GD-ĐT đã có các văn bản 4296/BGDÐT-CTHSSV và 4660/BGDÐT-CTHSSV yêu cầu các cơ sở GD-ĐT tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của HSSV và cha mẹ các em về chính sách, pháp luật BHYT cũng như vai trò của BHYT đối với công tác chăm sóc sức khỏe học đường. Đồng thời, tại địa phương, các Sở GD-ĐT cũng thường xuyên cùng BHXH cùng cấp có văn bản hướng dẫn các trường về việc thực hiện chính sách BHYT HSSV vào đầu năm học mới.

Nếu như năm học 2006-2007, cả nước mới chỉ có 45% HSSV tham gia BHYT, thì đến năm học 2010-2011, tỉ lệ HSSV tham gia đã tăng lên khoảng 70%. Đến năm học 2014-2015 tăng lên 88,5%- tương ứng gần 14,82 triệu HSSV có thẻ BHYT. Đáng chú ý, 2015-2016 là năm học đầu tiên thực hiện BHYT HSSV theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT (có hiệu lực từ 1/1/2015), cả nước có tới 90,5% HSSV tham gia (khoảng 15,6 triệu em), trong đó gồm 12,8 triệu em tham gia tại trường học và hơn 2,8 triệu em tham gia theo các nhóm đối tượng khác (người nghèo, cận nghèo, hộ gia đình…). Đến năm học 2016-2017, số HSSV tham gia BHYT tăng lên khoảng 15,9 triệu em (đạt 92,5%).

Nhóm HSSV có ưu thế lớn trong hưởng thụ các dịch vụ y tế từ quỹ BHYT. Bên cạnh việc được chi trả khi đi KCB tại các cơ sở y tế, các em còn được hưởng gián tiếp các quyền lợi thông qua công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) tại nhà trường. Hiện nay, khoản kinh phí trích lại từ số thu BHYT HSSV là nguồn tài chính chủ yếu đáp ứng hoạt động YTTH. Theo đó, năm học 2005-2006, kinh phí phân bổ cho công tác CSSKBĐ tại YTTH trong cả nước chỉ có 75 tỉ đồng, thì đến năm 2015-2016 tăng lên hơn 500 tỉ đồng…

* Thứ trưởng có thể chia sẻ những biện pháp của Bộ trong thời gian tới, nhằm phát triển đối tượng HSSV tham gia BHYT?

– Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về công tác BHYT, ngành GD đã phối hợp với ngành Y tế và BHXH tích cực triển khai công tác BHYT HSSV và đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tỉ lệ HSSV tham gia BHYT chưa đạt kết quả tối đa, do công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT ở một số nhà trường còn hạn chế và chưa được quan tâm đúng mức. Bên cạnh đó, còn do một bộ phận HSSV chưa hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi và ý nghĩa của việc tham gia BHYT; công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT chưa được thường xuyên.

Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên và phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% HSSV tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT và Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu các Sở GD-ĐT, các học viện, trường ĐH, CĐ sư phạm và trung cấp sư phạm thời gian tới cần tăng cường tuyên truyền giáo dục cho HSSV và cha mẹ các em về chính sách, pháp luật BHYT cũng như vai trò, ý nghĩa của chính sách này trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe HSSV.

Đồng thời, phối hợp với cơ quan BHXH tại địa phương vận động, hướng dẫn HSSV và cha mẹ các em tích cực tham gia BHYT và cấp thẻ BHYT theo đúng quy định; phấn đấu đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT. Thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí trích lại từ quỹ BHYT cho công tác CSSKBĐ tại trường học theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế- Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT và các quy định về quản lý tài chính hiện hành.

Bên cạnh đó, chú trọng tham mưu, đề xuất UBND các cấp về mức hỗ trợ tham gia BHYT đối với HSSV từ nguồn ngân sách địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật BHYT trong các cơ sở GD; đặc biệt có hình thức xử lý kịp thời các trường hợp không tuân thủ quy định pháp luật về BHYT.

Theo baobaohiemxahoi.vn

Bình luận

avatar